Euroopan politiikan kahdet säännöt – mistä malli Suomelle?

Tervetuloa huippuseminaariin 26.8.2020 Turkuun ennen politiikan kuumaa syksyä! Turussa järjestetään korkeatasoinen seminaari politiikkaan vaikuttamisen sääntelystä politiikan tekijöille, vaikuttajille, tutkijoille, viranomaisille ja medialle.

 Aika: 26.8.2020 klo 12.30 – 17.30
Paikka: Virtuaalinen seminaari osoitteessa https://event.prospectumlive.com/poliittisen-vaikuttamisen-kaksien-saant…

Seminaarin järjestävät Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Seminaari on pohjustusta seuraavana päivänä alkavalle Eurooppa-foorumille. Seminaari on myös jatkoa helmikuussa 2020 pidetylle ”Suomen malli murroksessa” -konferenssille, jossa pohdittiin korporatismin ja kolmikannan, politiikan läpinäkyvyyden ja korruptiivisuuden ulottuvuuksia Suomessa.

Useimmissa Euroopan unionin jäsenmaissa toimitaan kaksilla säännöillä. Toiset ovat kansallisia lakeja ja toimintatapoja, toiset perustuvat Euroopan unionin instituutioissa sovittuihin sääntöihin ja sääntelyyn.

Seminaarissa paneudutaan mm. perustettavan avoimuusrekisterin sisältämiin haasteisiin monesta eri näkökulmasta. Työskentelytapana ovat korkeatasoiset paneelit ja asiantuntijakeskustelut. Tarkasteltavina ovat mm. avoimuusrekisterin valmistelu, josta kuullaan ajankohtaiskatsaus, lobbarin määrittelyn vaikeudet, Irlannin sääntelymalli, Itävallan malli ja teema, kuinka EU:n avoimuusrekisteri soveltuisi malliksi Suomelle.

Tutustu ohjelmaan