Eurooppa-foorumi on sitoutunut järjestämään tapahtuman turvallisten tapahtumien kriteereitä noudattaen

Eurooppa-foorumille on myönnetty turvallisten tapahtumien Check! -merkki ja foorumi on lisätty Tapahtumateollisuus ry:n turvallisten tapahtumien listalle. 

Check-lista on kooste tapahtumaturvallisuudessa huomioitavista asioista. Jokainen tapahtumajärjestäjä vastaa itse viranomaismääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta omassa toiminnassaan. Eurooppa-foorumi on sitoutunut noudattamaan näitä määräyksiä sekä ohjeita.  

Listaukseen kuuluu monia eri osa-alueita, joita ovat muun muassa terveysturvallisuus, tapahtumapaikan turvallisuus, yleisöturvallisuus sekä viranomaisyhteistyö ja -luvat.  

Terveysturvallisuuden listaukseen kuuluu muun muassa: 

 1. Riskiarvio ja terveysturvallisuussuunnitelma 
 1. Tartuntojen leviämisen ehkäisy yleisön keskuudessa 
 1.  Kasvomaskin käyttösuositus, kun viranomaissuositus on voimassa 
 1.  Henkilökunnan, alihankkijoiden ja esiintyjien perehdytys.  

Tapahtumapaikan turvallisuuteen liittyviä seikkoja ovat: 

 1. Yleisöturvallisuudesta vastaa ammattitaitoinen turvallisuusorganisaatio 
 1. Yleisöjen saapuminen, poistuminen ja liikkuminen suunniteltu 
 1. Selkeä turvallisuusohjeistus yleisöille ja osallistujille 
 1. Ammattitaitoinen turvallisuuspäällikkö 

Viranomaisyhteistyöhön sekä -lupiin kuuluvat listaukset: 

 1. Aktiivinen viranomaisyhteistyö hyvissä ajoin etukäteen 
 1. Tapahtumapaikan tai maanomistajan lupa 
 1. Yleisötilaisuusilmoitus 

Kaikki edellä mainitut check-listauksen kohdat on otettu huomioon Eurooppa-foorumin järjestelyissä, jotta kaikille osallistujille ja henkilökunnalle voidaan taata turvallinen osallistuminen tapahtumaan. Kaikki turvallisten tapahtumien check-listaukseen sisältyvät kohdat löydät turvallisten tapahtumien verkkosivuilta osoitteesta: https://turvallisettapahtumat.fi/.  

Eurooppa-foorumi seuraa aktiivisesti viranomaisviestintää ja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia ohjeistuksia 

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tämän lisäksi huomioidaan Turun kaupungin terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeita sekä aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien ja tilojen käytön edellytyksistä. 

Eurooppa-foorumi sitoutuu Clean & Safe Turku –periaatteisiin  

Eurooppa-foorumille on myönnetty myös Clean & Safe -merkki. Se tarkoittaa, että olemme sitoutuneet useisiin terveysturvallisuutta tukeviin toimenpiteisiin ja teemme kaikkemme, jotta osallistujat tuntisivat olonsa turvalliseksi Eurooppa-foorumissa. Clean & Safe Turku on osa kansainvälistä toimintamallia, jonka ideana on suojella sekä tapahtuman osallistujia että järjestäjiä koronavirukselta sekä tehdä näkyväksi terveysturvallisuuden eteen tehtyjä toimenpiteitä. Mukana olevat kulttuuri- ja tapahtumatoimijat tunnistat Clean & Safe -merkistä.