Eurooppa-foorumi sitoutuu Clean & Safe Turku –periaatteisiin

Eurooppa-foorumille on myönnetty Clean & Safe -merkki. Se tarkoittaa, että olemme sitoutuneet useisiin terveysturvallisuutta tukeviin toimenpiteisiin ja teemme kaikkemme, jotta osallistujat tuntisivat olonsa turvalliseksi Eurooppa-foorumissa.

Eurooppa-foorumille on myönnetty Clean & Safe -merkki. Se tarkoittaa, että olemme sitoutuneet useisiin terveysturvallisuutta tukeviin toimenpiteisiin ja teemme kaikkemme, jotta osallistujat tuntisivat olonsa turvalliseksi Eurooppa-foorumissa. Tämä tarkoittaa sitä, että foorumi on sitoutunut muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin taatakseen turvallisen vierailun kävijöille:  

 1. Asiakaspalveluhenkilökunnan perehdytys
  Henkilökunta on perehdytetty ajankohtaisiin koronaturvallisuusohjeisiin.
 2. Viestintä asiakkaille
  Asiakkaiden ohjeistaminen koronaturvallisesta vierailusta tehdään ennen tilaisuutta
 3. Opastus paikan päällä
  Henkilökuntaa on varattu riittävästi mm. ohjeistamaan turvaväleistä. Riittävän väljät tilat jonotuksessa.
 4. Kävijähallinta
  Turvavälien pitäminen kaikissa tiloissa. Turvavälimerkit.
 5. Käsihygienia
  Asiakkaita ohjataan pitämään käsihygieniasta huolta ja käsienpesu- ja desinfiointipisteitä on riittävästi.
 6. Tehostettu siivous
  Koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Clean & Safe Turku on osa kansainvälistä toimintamallia, jonka ideana on suojella sekä tapahtuman osallistujia että järjestäjiä koronavirukselta sekä tehdä näkyväksi terveysturvallisuuden eteen tehtyjä toimenpiteitä. Mukana olevat kulttuuri- ja tapahtumatoimijat tunnistat Clean & Safe -merkistä.

Meidän työmme lisäksi on tärkeää, että jokainen foorumin osallistuja huolehtii suositusten noudattamisesta, hyvästä käsihygieniasta ja siitä, että saapuu tapahtumaan vain terveenä.

Tervetuloa Eurooppa-foorumiin!