Turun yliopiston opiskelijoiden raportti: Varsinais-Suomessa vain 5 kuntaa 27:sta sisällyttää Saaristomeren suojelun strategiaansa

Työelämäprofessori Anders Blomin johtama opiskelijaryhmä tutki, miten Varsinais-Suomen kunnat sisällyttävät strategioihinsa Saaristomeren suojelun. Vain viisi kuntaa 27:stä on ottanut Saaristomeren suojelun strategiaansa: Turku, Naantali, Masku, Paimio ja Parainen. Selvityksen tekijät toteavatkin, että asiakirjoissa asetetun tahtotilan toteutuessa tavoitetta saada Saaristomeri pois HELCOMin Hot Spot -listalta vuonna 2027 tuskin saavutetaan.

Kuva: Esko Keski-Oja

Vuoden 2021 huhtikuussa valtioneuvosto päätti ohjelmasta, jonka tavoitteena on saada Saaristomeri pois Itämeren suojelukomission pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä. Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin opiskelijat ovat selvittäneet Eduskuntatutkimuksen keskuksen projektitutkimuksena, miten Saaristomeren suojeluhanke otetaan huomioon Varsinais-Suomen 27 kunnan strategioissa. Selvitystyö alkoi syksyllä 2021 ja valmistui kesällä 2022. Keskiviikkona 24.8. projektiryhmään kuuluneet opiskelijat esittelevät raporttiaan Eurooppa-foorumissa klo 10 alkaen. Voit seurata ohjelmaa täällä.

Saaristomeren suojelu Varsinais-Suomen kuntastrategioissa -selvitys syntyi osana Anders Blomin pitämää opetusta. Hankkeessa perehdyttiin poliittiseen tiedusteluun, politiikkasuositusten syntymiseen sekä ilmastopolitiikkaan kunta- ja maakuntatasolla. Työhön kuului kuntastrategioiden käsittelyn seurantaa sekä yhteydenpitoa kuntiin ja maakunnan toimijoihin tilannekuvan selvittämiseksi. Kunnista 24 on valmistellut strategian niin pitkälle, että todennäköinen lopputulos tiedetään.

Raportti osoittaa, että vaikka iso osa Varsinais-Suomen kunnista tekeekin vesiensuojelullisia toimenpiteitä itsenäisesti ja yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa, ei Saaristomeren suojelu ole vielä noussut merkittäväksi strategiseksi tavoitteeksi kuntapäätöksenteossa. Toisaalta raportin koostaminen on osoittanut konkreettisesti kuntien strategiatyön pitkäjänteisyyden erityisesti Varsinais-Suomen suuremmissa kunnissa.

Saaristomeren suojelu Varsinais-Suomen kuntastrategioissa -selvitys