Oikeusvaltio ja demokratia Euroopassa – heijastuksia Suomeen?

Tapahtunutta viime aikoina: koronaan liittyvät poikkeusolot ovat testanneet eurooppalaista oikeusvaltiota. Sota Euroopassa nostaa esiin keskustelua maanosamme demokratiaperinteen merkityksestä. Myös EU on aktivoitunut oikeusvaltioon liittyvien instrumenttien käytössä.

Vaikka Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä oikeusvaltioon ja demokratiaan liittyvissä vertailuissa, on muuttuvassa tilanteessa tärkeää miettiä päivitystarpeita meilläkin. Miten Euroopan tilanne vaikuttaa meihin? Ovatko oikeusvaltion ja demokratian rakenteet riittävän kriisinkestäviä? Entä miten Suomi voisi EU:ssa vaikuttaa oikeusvaltion ja demokratian vahvistamiseen?

Suomi on usein toistanut oikeusvaltion, demokratian ja perus- ja ihmisoikeuksien yhteenkuuluvuutta. Tähän on helppo yhtyä, mutta samalla tulee kysyä, miten tämä ”kolmijalka” näkyy käytännössä. Suomessa on ehdotettu esimerkiksi oikeusvaltion takeiden, kuten tuomioistuinten riippumattomuuden ja koostumuksen, kirjaamista perustuslakiin. Yksilön näkökulmasta on tärkeää, että oikeuksia voi toteuttaa myös käytännössä – ja tällöin kysymykset esimerkiksi oikeudenkäynnin kustannuksista ja kestosta muodostuvat tärkeiksi. Luottamus oikeuksien toteutumiseen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin on demokraattisen yhteiskunnan peruselementtejä.

EU on viime vuosina päivittänyt oikeusvaltioon ja demokratiaan liittyvää keinovalikoimaansa. Eurooppalaisia arvoja haastetaan kuitenkin varsin avoimesti, eikä EU:n sisäinen koheesio demokratiaan ja oikeusvaltion perusteisiin liittyvissä asioissa ole tänä päivänä itsestäänselvyys.

Näistä kysymyksistä keskustellaan 25.8. Eurooppa-foorumissa oikeusministeriön järjestämässä paneelikeskustelussa Demokratian ja oikeusvaltion tulevaisuus Euroopassa.

EU:n rahoitusohjelmat tarjoavat myös yhden merkittävän kanavan vaikuttaa.

Euroopan unioni on perustanut Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot –rahoitusohjelman (CERV) vuosille 2021-27. Sen budjetti on 1,56 miljardia euroa. CERV-ohjelman tavoite on suojella ja edistää Euroopan unionin perussopimuksissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja arvoja ja oikeuksia.

Rahoitusohjelmalla tuetaan erityisesti kansalaisjärjestöjen hankkeita EU-jäsenmaissa. Lisäksi rahoitusta voivat hakea esimerkiksi viranomaiset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset sekä kunta-alan toimijat.

Oikeusministeriössä toimii CERV-ohjelman kansallinen yhteyspiste, joka tarjoaa riippumatonta ohjausta ja tietoa ohjelmasta. Erilaisia hakijoita toivotaan runsaasti mukaan, myös ruohonjuuritasolta. Seuraavat haut avautuvat todennäköisesti loppuvuodesta sen jälkeen, kun Euroopan komissio on julkaissut seuraavan toimintakauden työohjelman.

Parhaiten lisätietoa CERV-ohjelmasta saat seuraamalla yhteyspisteen verkkosivuja: https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma sekä tilaamalla syksyllä alkavan uutiskirjeen (tilausohjeet tulevat verkkosivuille). Yhteyspiste tulee mielellään esittelemään CERV-ohjelmaa erilaisiin tilaisuuksiin ja webinaareihin. Yhteydenotot: [email protected]