Reilujen pelisääntöjen datataloudessa syntyy uusia menestystarinoita

Data on maailman nopeimmin lisääntyvä raaka-aine. Tarvitsemme dataa ja sen avulla tuotettuja palveluita kestävyyskriisiä ratkoessamme, Euroopan heikentyneessä turvallisuustilanteessa ja pandemian aiheuttamia ongelmia setviessämme.

Data ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat elintärkeitä Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Datasta saatu arvo ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti yhteiskunnassa eikä nykyinen datatalous toimi reilusti. Sähköisten palveluiden käyttäjinä jokainen meistä tuottaa dataa jatkuvasti ja kaikkialla – niin yksilöinä, yrittäjinä kuin yhteiskunnan aktiivisina jäseninäkin. Emme kuitenkaan hallitse itse tuottamaamme dataa.

Oman datan hallinta on oikeus, jota on vahvistettava ja suojeltava. Se, miten tuottamaamme dataa käytetään, jaetaan tai kaupallistetaan, ei ole järin läpinäkyvää. Meidän on usein vaikeaa nähdä palvelujen epäselvien käyttöehtojen ja liiketoiminnan käytänteiden sumuverhon taakse.

Tästä syystä toteutimme Sitrassa Digivalta-selvityksen, johon osallistui minun lisäkseni 14 muuta yhteiskunnallisesti aktiivista ja tunnettua henkilöä, poliitikoista toimittajiin. Halusimme tutkia, mille tahoille me osallistujat jaoimme dataamme toimiessamme digitaalisessa ympäristössä. Selvitys osoitti kiistattomasti, että meillä on aivan liian vähän päätösvaltaa ja tietoa siitä, mihin omaa dataamme käytetään. Digijätit hyötyvät vallitsevasta tilanteesta eniten – muun yhteiskunnan kustannuksella.

On totta, että digijätit ovat tuottaneet innovaatioita, jotka ovat tavalla tai toisella hyödyttäneet meitä kaikkia. Mutta meidän ei silti tarvitse pelata niiden säännöillä, vaan voimme vaatia reilumpia ja läpinäkyvämpiä käytäntöjä.

Euroopan unioni haluaa datatalousmahdiksi

Euroopan unionin kunnianhimoisena tavoitteena on nousta datatalousmahdiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalle. Euroopan komissio julkaisi keväällä 2020 Euroopan datastrategian, jonka visiona on eurooppalaisiin arvoihin perustuvat datan sisämarkkinat. Tällaisilla sisämarkkinoilla data voisi liikkua vapaasti eri maiden ja alojen välillä perusoikeuksia ja ‑vapauksia kunnioittaen.

Etenkin nyt, kun Eurooppaan kohdistuu monimutkaisia haasteita eri suunnilta, on tärkeää, että uusi datalainsäädäntö ja politiikkatoimet ovat oikea-aikaisia ja oikeasuhteisia ja noudattavat eurooppalaisia arvoja.

Datastrategia ja tulevaisuuden datataloutta muovaavat uudet lainsäädäntöehdotukset edustavat muutosta ja uutta aikakautta EU:n politiikassa, kuten totesimme hiljattain EU:n uutta datasääntelyä koskevassa Sitran selvityksessä.

Eurooppalaisille arvoille rakennetut sisämarkkinat luodaan yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja vaatimalla, että kaikkiin yrityksiin niiden koosta ja kotimaasta riippumatta sovelletaan samoja sääntöjä.

Tällaiset uudet säännöt hyödyttävät meitä kaikkia. Tulevaisuuden datataloudessa voimme hallita omaa dataamme vahvemmin ja hyötyä siitä esimerkiksi yksilöllistetyn terveydenhoidon muodossa.

Datasääntely avaa mahdollisuuksia yrityksille

Yritykset eivät välttämättä heti innostu tästä uudesta lainsäädännöstä, mutta reilu data hyödyttää myös niitä: Euroopan uusi datasääntely luo mahdollisuuksia merkittävälle osalle yrityksistä. Tulevaisuudessa eurooppalaiset yritykset voivat toimia datataloudessa tasavertaisemmin digijättien kanssa ja saada käyttöönsä laadukasta dataa kaikkialta EU:sta innovointia varten.

Meillä onkin nyt mahdollisuus luoda Euroopan digitaalisilla markkinoilla samanlaisia menestystarinoita kuin aiemmin tietoliikenne- ja rahoitusmarkkinoilla. Samalla meidän on varmistettava, että oman datan hallinta on vahvasti suojattu tulevissa säännöissä ja standardeissa.

Uusi datalainsäädäntö astuu voimaan muutaman vuoden kuluttua, ja samalla digitalous elää ja kehittyy jatkuvasti, joten aikaa ei ole hukattavaksi. Meidän on tartuttava EU:n uuden sääntelykehyksen tarjoamiin mahdollisuuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja samalla pidettävä silmällä orastavia uusia kehityksiä.

Keskustelu aiheesta ”Suomesta reilun datatalouden veturi Euroopassa – Kuinka EU voi suojella markkinoita ja Suomi löytää uutta kasvua?” 26.8. Radisson Blu Marina Palace -hotellissa.