Europaforum utmanar alla Finlands andra stadiets skolor att diskutera Europa

Hur kan vi prata om Europa och europeiskt samarbete i klassrummet? Svaret är Dialogpaus-metoden.

Europaforum vill ge unga chansen att bli delaktiga i diskussionen om Europa och europeiskt samarbete och har därför i år inlett samarbete med Dialogpaus-stiftelsen. För att unga ska ha rum att diskutera dessa ämnen vill vi utmana skolor att delta i en Dialogpaus- diskussion om ämnet Mitt Europa. Anta utmaningen och var med och ordna ett diskussionstillfälle för din klass! Vi framför utmaningen med avsikt att göra diskussionen om Europa mer tillgänglig för alla. 

Europaforum är stället att diskutera europeiska frågor och forumet ordnas som ett hybridevenemang den 25-27.8.2021 i Åbo. Som en del av programmet kommer det att ordnas en taltur med temat Mitt Europa som riktar sig till unga, och som fungerar som underlag för Dialogpaus-diskussionerna. Poängen med Dialogpaus-metoden är att genom konstruktiv dialog öka förståelsen av ett gemensamt ämne och andras åsikter av det. Bekanta dig närmare med utmaningen på Dialogpaus-stiftelsens hemsida. I Dialogpaus-diskussionerna bemöts alla deltagare lika och olika synpunkter blir hörda. 

Genom att anta utmaningen är du med och ordnar en Dialogpaus-diskussion för din klass under hösten 2021. Som en del av denna utmaning har du som lärare möjlighet att utbilda dig i Dialopaus-metoden. Utbildningen är avgiftsfri. 

Vad: En inbjudan att ordna en Dialopaus-diskussion med temat Mitt Europa för klassen.

När: 25.8.2021 framåt

För vem: Lärare på andra stadiet som vill använda dialogiska metoder i sin undervisning, och erbjuda enda en chans att diskutera Europa och europeiskt samarbete

Anmäl dig nu!

Genom att anmäla dig förbinder du dig att ordna en Dialogpaus med temat Mitt Europa under hösten 2021. Genom att anmäla dig får du all nödvändig information om utmaningen direkt till din e-post. Du blir också informerad om avgiftsfria utbildningar i Dialogpaus-metoden där du får lära dig metoden av Dialogpaus-stiftelsens sakkunniga. Utbildningstillfälle ordans från början av augusti.