Europaforumet bjuder in alla att diskutera Europas och Finlands framtid den 24–26 augusti

Europaforumet syns och hörs igen i slutet av sommaren i Åbo den 24–26 augusti 2022. Sakkunniga, beslutsfattare och allmänheten deltar i aktuella diskussioner på huvudevenemangsplatserna samt på forumets egen plattform för virtuella evenemang på adressen https://event.prospectumlive.com/europeforum. Virtuella evenemangsplattformen öppnas på måndagen, den 22 augusti. I direktsändningar på webben finns också simultantolkning av programmen på finska-engelska-finska. I år finns, som en ny del, ett publikevenemang på Hansatorget, Speakers’ Corner.

Europaforumet har i år över 40 separata arrangörer med över 30 programavsnitt. Under tre dagar diskuterar man bland annat det europeiska samarbetet och samhällets resiliensförmåga, EU:s globala roll särskilt inom ekonomin, det förändrade utrikespolitiska läget såväl nationellt som internationellt samt energi och grön övergång.

— Putins brutala anfallskrig mot Ukraina är det som till slut fått hela Europa att inse att vårt fossilberoende av Ryssland inte kan fortsätta. Med förnybara energiformer stärker vi energisjälvständigheten i hela världsdelen och skyddar medborgarna från prisfluktuationerna som den fossila energin medför. Vi måste stödja människorna i den här övergången, säger miljö- och klimatministern Maria Ohisalo.

— Europaforumet i Åbo erbjuder utmärkta förutsättningar att också diskutera den aktuella säkerhetspolitiska situationen. Finland har i år fattat historiska beslut – nu är det dags att tala om vad som förändras när vi går mot ett Nato-medlemskap, säger försvarsminister Antti Kaikkonen.

I evenemanget, som inleder Finlands politiska period, deltar beslutsfattare, sakkunniga och allmänheten i högklassiga diskussioner. Programmet har kompletterats och nya talare till forumet är bland annat försvarsminister Antti Kaikkonen, Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, näringsminister Mika Lintilä, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, europaparlamentariker Alviina Alametsä, Mauri Pekkarinen och Sirpa Pietikäinen, Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola samt direktören för Näringslivets delegation (EVA) Emilia Kullas.

Ukrainas ambassadör i Finland Olga Dibrova deltar i Europaforumets program under hela torsdagen den 25.8. På plats i forumet deltar också Frankrikes ambassadör i Finland Agnès Cukierman, Tjeckiens ambassadör i Finland Adam Vojtěch och Storbritanniens ambassadör i Finland Theresa Bubbear. Europaparlamentets talman Roberta Metsola öppnas forumets torsdagen i sitt videoanförande.

Forumets hela program och dess talare finns här.

Temat är Finlands och EU:s ställning som en del av den föränderliga internationella ordningen. 

Det rådande världsläget formar även morgondagen: Europaforumet granskar framtidens utmaningar och möjligheter ur olika synvinklar vid sidan om aktuella frågor som berör Finland och Europeiska unionen. Evenemanget är uppbyggt kring dagliga teman. Temat för årets Europaforum är Finlands och EU:s ställning som en del av den föränderliga internationella ordningen.

onsdagens vetenskapsdag, den 24 augusti, diskuterar man bl.a. det konkreta främjandet av den europeiska gröna övergången samt forskningsrön. Dessutom fördjupar man sig på onsdagen i aktuella kriser och samhällets resiliens mitt i förändringarna, granskar olika delområden av det europeiska samarbetet samt diskuterar behovet av att reformera den finländska arbetsmarknadsmodellen och det finländska förhandlings- och avtalssystemet. På Åbo klimatforum vänder vi blicken mot morgondagens utmaningar och möjligheter ur klimatarbetets synvinkel.

Inom Vetenskapsdagens olika programavsnitt får vi lyssna på och ta del av tankar hos bland annat arbetsminister Tuula Haatainen, FFC:s ordförande Jarkko Eloranta, Åbo universitets rektor Jukka Kola, landskapsdirektör Kari Häkämies och äldre forskare Saila Heinikoski från Utrikespolitiska institutet.

Torsdagen den 25 augusti Europa i världen-dagen öppnas av Europaparlamentets talman Roberta Metsola. Ekonomiska frågor granskas med tanke på dagens energifrågor samt utvecklingen av den internationella handeln och konkurrensen. I klimatdebatten fördjupar man sig i städernas kolneutralitetsmål och fossila ekonomiska frågor. Vid sidan av ekonomiska frågor och klimatfrågor är demokrati- och människorättsfrågor i Europa och dess närområden också diskussionsämnen.

I dagens programavsnitt föreläser och diskuterar bland annat Tuomas Välimäki, medlem i Finlands Banks direktion, Sitras överombudsman Jyrki Katainen, europaparlamentariker Heidi Hautala, professor emeritus i ekonomi Sixten Korkman, Åbo borgmästare Minna Arve samt näringsminister Mika Lintilä.

Fredagen den 26 augusti Finland i Europa-dagen öppnas med ett keynote-anförande av EU:s kommissionär för internationella partnerskap Jutta Urpilainen Diskussionen om Finlands ställning i Europa kulminerar i de fyra partiordförandenas EU-politiska statsministertentamen. Statsminister Sanna Marin (SDP), finansminister Annika Saarikko (Centern), Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo och Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra diskuterar EU:s nuläge, framtid och den kommande regeringens Europapolitik.

Under dagen funderar man också över hurdan Rysslandspolitik som Finland behöver i framtiden. I Arken-salen vid Åbo Akademi behandlas EU-frågor ur ett regionalt perspektiv: under ledning av juris doktor Allan Rosas förs en svenskspråkig panel om Ålands ställning som en del av Europa; paneldeltagare är bland andra ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och Ålands landsråd Veronica Thörnroos.

Publikevenemang Speakers’ Corner på Hansatorget den 26 augusti kl. 13–17

Ett nytt avsnitt av Europaforumet är i år publikevenemanget Speakers’ Corner, som bjuder in allmänheten till Hansakvarteret i Åbo för att diskutera utrikes- och säkerhetspolitik, energi och grön övergång samt ungdomars mentala hälsa. Programmet är öppet för alla som anländer på plats och det kan liksom andra programavsnitt i forumet i efterhand ses som inspelning på Europaforumets YouTube-kanal.

Programledare för Speakers’ Corner är Markku Jokisipilä, direktör för Centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet och i de olika programavsnitten ser vi bland annat europaparlamentarikerna Alviina Alametsä, Henna Virkkunen, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen och Ville Niinistö samt direktören för Utrikespolitiska institutet Mika Aaltola.

Europeiska ungdomsåret starkt närvarande i programmet 

År 2022 är EU:s temaår för ungdomar De unga är viktiga påverkare och har en avgörande roll i uppbyggnaden av fredliga och demokratiska samhällen nu och i framtiden. Målet för temaåret är att fästa uppmärksamhet vid ungas delaktighet och välfärd i samhället samt att skapa tro och framtidsmöjligheter för de unga.

Europaforumet erbjuder en möjlighet och en öppen plattform att lära sig mer om intressanta teman, föra en medborgardiskussion och öka den direkta dialogen mellan unga och beslutsfattare. Forumet innehåller ett program som är riktat till unga och som behandlar bl.a. ungdomarnas roll i EU-beslutsfattandet samt frågor som gäller ungas välbefinnande och psykiska hälsa.

Program för ungdomsåret på Europaforumet:

  • Torsdagen den 25 augusti kl. 14, Stadsteaterns foajé, ”De ungas roll i det föränderliga EU-beslutsfattandet”. Arrangör: Unga européer i Åbo rf.
  • Fredagen den 26 augusti kl. 9, Stadsteaterns foajé, ”Hur påverkar EU de unga företagarnas uppfattningar om jordbruket?” Arrangör: MTK.
  • Fredagen den 26 augusti kl. 10, Stadsteaterns foajé, ”Unga, värderingar och EU – könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och delaktighet i Europa”. Arrangör: Utbildningsstyrelsen.
  • Fredagen den 26 augusti kl. 14.30, Hansatorget, ”Covid-19, klimatkrisen och Ukrainakriget – Hur den rådande världssituationen påverkar ungas mentala hälsa?”. Arrangör: Utbildningsstyrelsen.

Kom med och diskutera Europas och Finlands framtid!

Europaforumets direkta webbsändningar kan fritt ses i realtid via den virtuella evenemangssidan på adressen https://event.prospectumlive.com/europeforum. Virtuella evenemangsplattformen öppnas på måndagen, den 22 augusti. Du kan delta i diskussionen genom att kommentera och ställa frågor på evenemangssidan och Twitter. Alla programavsnitt i forumet sparas och kan ses senare på Europaforumets YouTube.

I år erbjuder vi simultantolkning i realtid på finska-engelska-finska till dem som följer Europaforumets direkta webbsändningar samt till dem som anländer på plats i programområdena Radisson Blu Marina Palace samt Åbo stadsteater. Programmens simultantolkning är inte tillgänglig på Arken och Hansakvarteret

Det är också möjligt att delta i Europaforumet på plats via anmälan, som öppnas på forumets webbplats måndagen den 15 augusti kl.12. Antalet platser är begränsat och vi delar ut dem i anmälningsordning.

Sikta in dig på Europas framtid och kom med på Europaforumet den 24-26 augusti 2022!