Europaforumet som ordnades i Åbo väckte intensiv diskussion kring informationspåverkan, säkerhetspolitik och EU:s roll

Europaforumet som arrangerades 25–27.8.2021  i Åbo samlade hundratals beslutsfattare, experter och medborgare.  Evenemanget arrangerades nu för den fjärde gången och andra gången som ett hälsosäkert hybridevenemang, där den stora allmänheten deltog i diskussionerna över internet. De tre dagarna inkluderade över 30 programpunkter av hög kvalitet, och via livesändningarna deltog över 2700 unika besökare.

Även EU-ländernas ambassader och både USA:s och Storbritanniens representanter deltog i forumets programpunkter. Evenemanget arrangeras nästa gång 24–26.8.2022

– Europaforumet är en av årets viktigaste händelser som rör EU:s politik. De senaste åren har Europaforumet fört in en mångsidighet som saknats i den finländska EU-diskussionen, för vilket jag vill särskilt tacka arrangörerna, säger statsminister Sanna Marin som deltog i fredagens diskussion i Åbo.

– På fyra år har Europaforumet i Åbo stabiliserat sin position i den finländska politikens årsklocka. Forumet är väldigt populärt, erbjuder diskussioner i en bred skala och lockar ledande beslutsfattare. Årets evenemang var än en gång en succé och ger ett bra utgångsläge för planeringen av nästa års Europaforum, säger Åbos borgmästare Minna Arve.

Diskussion om Europas framtid under ledning av politikens toppnamn

I diskussionerna på Europaforumet 2021 framhävdes i år förändringen i EU och Finland. Under EU-politikernas ledning diskuteras bland annat informationspåverkan, rättsstaten, EU:s roll i att främja digitalisering och förändringar som pågår inom EU. Även EU:s minimala roll i att lösa situationen i Afghanistan intresserade flera debattörer, även utanför paneldiskussionen.

– Jag har haft äran att få delta i det unika och framstående Europaforumet. Forumet är särskilt aktuellt i nuläget, eftersom coronapandemin ställer helt nya utmaningar för samhället och ekonomin, påminner EU-kommissionens generalsekreterare Ilze Juhansone som höll tal i torsdags i Åbo.

Evenemangets inspelningar finns på nätet

Under forumets gång diskuterade deltagarna aktivt både på evenemangsportalen och på sociala medier. Europaforumets fokus låg på att lyfta fram människors olika åsikter och tankar samt alla medborgares möjlighet att delta och påverka EU-diskussionen.

Alla evenemangsprogram spelades in och du kan titta på videorna senare på Europaforumets hemsida www.europeforum.fi.