Europaforumet utmanar medborgarna att diskutera Europas framtid på webben – evenemanget sätter i gång onsdagen den 25.8 i Åbo

Europaforumet, ett tre dagar långt debattevenemang om vetenskap, ekonomi och politik, äger rum i Åbo 25–27.8. Forumets diskussioner går att följa fritt på en virtuell evenemangssida. Det går även att delta i diskussionerna genom att skicka frågor och kommentarer via en chatt. Diskussionerna spelas in och läggs senare upp på bland annat YouTube.

Årets Europaforum arrangeras som ett hybridevenemang och inkluderar mer än 30 anföranden och debatter. Med på scenen finns toppnamn inom EU-politiken, bland andra statsminister Sanna Marin, Europaminister Tytti Tuppurainen, utrikesminister Pekka Haavisto, partiordförande Petteri Orpo, Europeiska kommissionens generalsekreterare Ilze Juhansone och ett stort antal ministrar, EU-parlamentariker, beslutsfattare och experter.

– Åbo har alltid varit Finlands mest europeiska stad och internationalitet i alla bemärkelser är en del av stadens identitet. Vi vill bevara och utveckla denna roll, inte minst genom Europaforumet som även i år inleder politikens höstsäsong. Forumet erbjuder en högklassig och aktuell inhemsk och europeisk programhelhet. På Åbo stads vägnar vill jag tacka alla programarrangörer för deras hårda arbete och engagemang – trots alla praktiska utmaningar som pandemin medfört är årets program mångsidigare än någonsin tidigare, säger borgmästare Minna Arve.

Europaforum ordnas för fjärde gången i år. Europaforumet etablerades på initiativ av universiteten i Åbo och är ett nationellt diskussionsforum för medborgarorganisationer, näringsliv och offentliga beslutsfattare. Forumet är en viktig del av stadens internationella relationer. Högskolorna i Åbo är starkt involverade i programarrangemangen för evenemanget. Liksom förra året kommer deltagandet på plats i Europaforum att vara programarrangörernas inbjudningar.

Debatter lyfter fram jaktplansaffären, handelsrelationer och synpunkter från ledande politiker

På vetenskapsdagen onsdagen 25.8 diskuteras bland annat Finlands kommande jaktplansinvestering i en paneldebatt med representanter från länderna som deltar i anbudstävlingen, det vill säga Frankrike, Sverige, Storbritannien och USA (https://www.epressi.com/tiedotteet/talous/ranska-ruotsi-iso-britannia-ja-yhdysvallat-havittajahankintaa-taustoittavassa-paneelissa-eurooppa-foorumissa-turussa-25.8.2021.html).

Europeiska kommissionens generalsekreterare Ilze Juhansone deltar i Europaforumet och inleder forumets ekonomidag torsdagen 26.8 med sina synpunkter kring EU:s konkurrensförmåga samt handelsförhållandena mellan USA, Kina, EU och Finland.

Politikdagen fredagen 27.8 kulminerar i en debatt mellan statsminister Sanna Marin och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo. Programmet inkluderar även ett offentligt hörande av riksdagens stora utskott.

Europaforumet är en del av Konferensen om Europas framtid och de teman som tas upp under Europaforumet rapporteras till konferensen.

Mediedeltagande i Europaforumet

Medierna är välkomna att ta del av Europaforumet 25–27.8 fysiskt på plats i Åbo eller på distans via livesändningar. Livesidan är fritt tillgänglig på https://event.prospectumlive.com/europeforum samt via forumets webbplats www.europeforum.fi.

Förutom den virtuella evenemangssidan arrangeras forumet på tre platser: Foajén till Åbo stadsteater, hotellet Radisson Blu Marina Palace och ämbetshuset i Åbo.

Medierepresentanter som deltar fysiskt behöver anmäla sig på förhand till [email protected]. Ange i ditt meddelande vilka programpunkter du vill delta i. Förhandsanmälningarna är en del av evenemangets hälsosäkerhetsåtgärder.

Europaforumet förbinder sig till Clean & Safe Turku, en modell för att garantera en säker evenemangsupplevelse för forumets besökare. Evenemanget genomförs med heltäckande och omsorgsfulla försiktighetsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser för att förhindra smittspridning av covid-19.

>> Mer information om hälsosäkerhet under Europaforumet: https://europeforum.fi/sv/aktuell/europaforumet-har-forbundit-sig-att-ordna-evenemanget-enligt-kriterierna-for-sakra-evenemang/