Inbjudan: Finlands modell i brytningsskedet

Vetenskap, ekonomi och arbete, förvaltning och politik möts i Åbo universitets och Åbo Akademis konferens, som arrangeras i samarbete med riksdagen, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Sitra, intresseorganisationerna, Transparency International Suomi och Europaforum.

Transparens, lobbyverksamhet, korporatism och arbetsmarknader – en konferens vid Åbo universitet och Åbo Akademi 25–26.2.2020 i samarbete med riksdagen, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Sitra, intresseorganisationerna, Transparency International Suomi och Europaforum.

Konferensen samlar forskare inom politik och ekonomi, samhälleliga påverkare, företag och representanter för intresseorganisationer samt representanter för förvaltning och media att diskutera ”Finlands modell”, hur ärenden bereds och beslutas om i Finland. Är Finland en klubb? Eller demokratins mönsterland? Konferensen är ett unikt tillfälle att få den senaste informationen från ledande experter och beslutsfattare.

Medverkande är bl.a. talman Matti Vanhanen, riksombudsman Jyrki Katainen, statssekreterare Martti Hetemäki, verkställande direktör Piia-Noora Kauppi, överdirektör Antti Neimala, enhetschef Niklas Wilhelmsson, verkställande direktör Suvi-Anne Siimes, direktör Jaakko Kiander, ordförande Tuomo Yli-Huttula, ordförande Marjo Miettinen, direktör Heli Puura, professorerna Anu Kantola, Marko Joas, Hanna Wass, Markku Jokisipilä, Lauri Rapeli och Niklas Jensen-Eriksen, arbetslivsprofessor Anders Blom, universitetslektor Maiju Wuokko, specialforskare Kimmo Elo.

Samtidigt samlar konferensen ihop Europaforums arrangörer och förbereder inför sommarens evenemang. Konferensens vetenskapliga del och de viktigaste anförandena kommer presenteras i en publikation.

Deltagaravgiften för konferensen är 120 € (båda dagarna) och 70 € (en dag).

>> Mer information: https://sites.utu.fi/reglob