Programmet för Europaforumet 2020 publicerat

Europaforumet ordnas även i år i Åbo sista veckan i augusti 27–28.8.2020 med temat ”Finland i EU 25 år”. På öppningsevenemanget för den politiska säsongen i Finland erbjuds experter, beslutsfattare och allmänheten under två dagar ett högklassigt program där bland annat kommissionären Jutta Urpilainen och finansministern, ordförande för Paasikivi-samfundet Matti Vanhanen talar. För allmänheten ordnas forumet via nätet.

Europaforumet är ett riksomfattande diskussionsforum som utförs som samarbete mellan medborgarorganisationer och den offentliga makten. Utöver organisationer syns i år även ungdomar starkt i programmet.

– Vi söker riktning till Europa i slutet av sommaren, då det redan traditionella Europaforumet diskuterar politikens och ekonomins riktning i Åbo. Europas riktning är en viktig faktor även för Finlands utveckling, och som aktiva medborgare i en europeisk rättsstat kan vi påverka. Kom med! uppmanar Europa-forum i Åbo rf:s ordförande VTT Anders Blom.

På torsdagen 27.8. pratas det om vetenskap, ekonomi och Green Deal

På Europaforumets ekonomi- och vetenskapsdag fördjupar vi oss i effekterna av Green Deal. På programmet uppträder och diskuterar bland annat EU-parlamentarikerna Ville NiinistöElsi KatainenMiapetra Kumpula-NatriSirpa PietikäinenMauri Pekkarinen och Henna Virkkunen, MTK:s ordförande Juha Marttila, arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä, Finland i Europa rf:s ordförande Ville Kaunisto, EK:s ledande expert i EU- och handelspolitik Janica Ylikarjula, Akavas Chef för internationella ärenden Markus Penttinen, verkställande direktörerna Jan Feller, Tysk-finska Handelskammaren, Piia-Noora Kauppi, Finanssiala, Jaakko Hirvola, Teknologiateollisuus, och Jukka Leinonen, DNA Abp.

Till torsdagens program hör utöver Green Deal-ämnen bland annat ungdomarnas EU-toppmöte och en paneldebatt med EU-parlamentariker.

På fredagen 27.8. möts politik och vetenskap

På forumets program på fredagen behandlas framför allt Finlands 25-årig väg i EU, och därtill vänds blicken mot framtiden: hurdan Europa vill Finland ha? Ytterligare diskuteras om demokrati, beslutsfattande och enhetlighet i undantagstillstånd, EU:s försvarssamarbete och invandringspolitik, Finland-EU-Ryssland-utmaningar samt städer i Europa efter coronaviruset.

Till fredagens evenemang hör även Finland i Europa rf:s ”kvartsseklets debatt om Finland och Europa”-generationsdiskussion och sammanfattning av ungdomarnas EU-toppmöte, på vilken bland annat kommissionären Jutta Urpilainen deltar, samt en stor kommissionärdiskussion. I kommissionärdiskussionen diskuterar kommissionären Jutta Urpilainen samt före detta kommissionärer Jyrki Katainen och Erkki Liikanen.

På programmet står också ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium ”Kan EU garantera medlemsländernas säkerhet?”, som öppnas av minister Pertti Salolainen. På seminariet diskuterar bland annat finansministern och ordförande för Paasikivi-samfundet Matti Vanhanen, kommissionären Jutta Urpilainen, EU-parlamentarikern Alviina Alametsä, Eurooppanuoret ordförande Iiris Asunmaa, Chef för EU:s militärstab Esa Pulkkinen, chef Mika Aaltola, direktören för generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor i Europeiska kommissionen Timo Pesonen samt riksdagsledamöterna Ilkka KanervaMika Niikko och Erkki Tuomioja.

Till fredagens övriga talare hör bland annat arbetsmarknadsorganisationers ordföranden Jyri HäkämiesJarkko ElorantaAntti Palola och Sture Fjäder, stora utskottets ordförande Satu Hassi och riksdagsledamoten Elina Lepomäki.

Kom med i webbevenemanget och diskutera Europas framtid!

För allmänheten ordnas forumet via nätet. Allt program kan följas som live-sändningar på samma sätt som tidigare år. Du kan skicka frågor och kommentarer till live-evenemangen via Europaforumets mobilapplikation och via Twitter. Diskussionerna spelas in och finns till beskådande efteråt bland annat på YouTube.

För deras del som är på plats på forumet följs statsrådets råd och deltagarbegränsningar i planeringen och organiseringen av evenemanget, och trygga avstånd och hygien säkerställs.

Rikta dig mot Europas framtid och kom med till Europaforumet 27.–28.8.2020 i adressen www.europeforum.fi/sv!