Europaforum
24–26.8.2022

www.europeforum.fi
Följ evenemanget på Facebook
Europaforum på Twitter
Europaforum på Instagram

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Evenemang

Europaforumet samlade för femte gången i Åbo 24–26.8.2022 900 beslutsfattare, experter och medborgare för diskussion. Under tre dagar genomfördes 45 delprogram av hög kvalitet med 40 programarrangörer och 200 talare. Under evenemanget besökte 3600 enskilda besökare livesändningarna. År 2023 ordnas Europaforumet 30.8–1.9. Temat kommer att vara de transatlantiska förbindelserna samt förbindelserna mellan Europa och Förenta staterna.

År 2022 talare var bland andra statsminister Sanna Marin, kommissionär Jutta Urpilainen, finansminister Annika Saarikko, utrikesminister Pekka Haavisto, arbetsminister Tuula Haatainen, oppositionens Petteri Orpo och Riikka Purra, undervisningsminister Li Andersson, Sitras överombudsman Jyrki Katainen, försvarsminister Antti Kaikkonen, Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, näringsminister Mika Lintilä, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, europaparlamentariker Alviina Alametsä, Mauri Pekkarinen och Sirpa Pietikäinen, Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola samt direktören för Näringslivets delegation Emilia Kullas.

Alla program från evenemanget kan ses som videoinspelningar på YouTube.

Kolla in stämningar från årets Europaforum på den här sammanfattningsvideon: Sammanfattningsvideo 2022.

Vad?

Europaforum Åbo är en plats för diskussion om Finlands och Europas framtid. Evenemanget främjar öppen diskussion mellan medborgarna och beslutsfattarna – diskussion som grundar sig på vetenskaplig information.

Europaforumet är ett underlag för samhällelig diskussion där Finlands nuvarande och framtida roll i Europa och den Europeiska unionen analyseras ur ett långtidsperspektiv. I Europa-forumet träffas människor från olika delområden: politiska beslutsfattare som representerar olika synsätt, medborgarorganisat-ioner, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna, experter och medborgare.

På seminarierna, i paneldiskussionerna och frågetimmarna samt i medborgardiskussionerna förs en konstruktiv dialog om Europa och den Europeiska unionens betydelse och utveckling. Möten i Europaforum Åbo medverkar till att minska klyftan mellan beslutsfattandet och medborgarnas vardag.

Varför?

De flesta finländare anser att medlemskapet i den Europeiska unionen är en positiv sak och att Finland har haft nytta om medlemskapet. Samarbetet mellan EU-länderna, unionens positiva inverkan på ekonomisk tillväxt samt de nya arbetsmöjligheter som EU skapar, får finländare att hålla dörrarna öppna mot Europa. Å andra sidan förhåller sig nästan en tredjedel av finländarna skeptiska mot EU:s framtid.

Europa och den Europeiska unionen håller på att ändras. Förändringarna har ökat trycket på att utveckla det europeiska samarbetet på flera branscher. Det väcker frågan om vad EU kommer att vara i framtiden.

I den närmaste framtiden kommer det att behövas en omfattande och pluralistisk, framtidsorienterad medborgardiskussion om Finlands position i Europa och Europeiska unionen. Diskussionen kräver ett öppet och driftigt sinnelag samt kritisk men konstruktiv attityd och färdighet att erbjuda nya perspektiv till utveckling av Europa och Finland. Det förutsätter adekvat information om omständigheter och lösningsalternativ. Behovet av diskussion är inte temporär utan bestående.

Finland har saknat en plattform för en gemensam EU-diskussion mellan medborgarna, beslutsfattarna och samhällets olika aktörer. Europaforumet svarar mot det behovet: det är en plats att diskutera Finlands och Europas framtid.

Föreningen

Eurooppa-Foorumi Turussa ry – Europa Forum i Åbo rf. har grundats 23.10.2018.

Styrelsens medlemmar år 2022

 • Ordförande Anders Blom (Turun yliopistosäätiö)
 • Mika Akkanen (Åbo stad)
 • Ville Niinistö (Schuman-seura ry)
 • Riitta Pyykkö (Åbo Universitet)
 • Marko Joas (Åbo Akademi)
 • Sami Savolainen (Åbo yrkeshögskola)
 • Veera Heinonen (Sitra)
 • Tarja Nuotio (Egentliga Finlands förbund)
 • Kaisa Leiwo (Åbo Handelskammare)
 • Markku Jokisipilä (Åbo Universitet, Centret för riksdagsforskning)
 • Mikael Luukanen (Turun Yliopistosäätiö)
 • Jesse Jääskeläinen (Finland i Europa)
 • Tuomas Alm (Turun yliopiston ylioppilaskunta)
 • Rudol Tommos (Åbo Akademis Studentkår)

Ersättare

 • Niko Kyynäräinen (Turku Science Park Oy)
 • Pekka Myllymäki (Regionkommittén, Kommunförbundet)
 • Aku Aarva (expert)
 • Tuomas Mikkola (Schuman-seura ry)