Skip to main content

Säkerhet är det centrala temat för årets Europaforum, då opinionsbildarna och topparna inom politiken, näringslivet och forskningsvärlden samlas för att diskutera Finlands och Europas aktuella utmaningar 28–30.8.2024 i Åbo. Europaforumet öppnas av statsminister Petteri Orpo.

Det tre dagar långa evenemanget erbjuder en heltäckande översikt över säkerhetstemat ur synvinklarna geopolitik, hållbarhet och ekonomisk säkerhet.

– Vi har återvänt till grunderna för den europeiska integrationen: att befrämja freden och försvara våra värderingar. Årets tema, säkerställandet av en trygg framtid, passar också bra in i denna tanke, säger statsminister Petteri Orpo.

– Europaforumet i Åbo är den viktigaste arenan för den finländska EU-diskussionen. Det är viktigt att stärka medborgardebatten om EU-frågor, särskilt i dessa tider då säkerhetsläget i Europa har skärpts och vi står inför jättestora uppgifter som den gröna omställningen och digitaliseringen, poängterar Åbos borgmästare Minna Arve.

Den geopolitiska säkerheten lyfts fram bland annat vid evenemangen som behandlar EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, Nato–EU-samarbetet, Finlands roll i EU och Nato samt EU:s utvidgning och kriget i Ukraina. Delområdet hållbarhet och säkerhet fokuserar på den gröna omställningen och klimatpolitiken, miljö- och naturfrågor, det sociala Europa samt vetenskaps- och kulturpolitiken. I fråga om den ekonomiska säkerheten behandlas försörjningsberedskapen, den strategiska autonomin samt EU:s och Finlands ekonomiska politik och industripolitik.

– Europaforumet samlar i år beslutsfattare, EU-experter, internationella gäster och medborgare kring en viktig fråga: hur tryggar vi en säker framtid för Europa? Det kommande EU-valet och det att en ny kommission inleder sitt arbete erbjuder en möjlighet att ingående reflektera över EU:s riktning ur olika synvinklar, säger Matti Niemi, ordförande för Europa Forum i Åbo rf.

Programmet kompletteras fortlöpande under våren och sommaren.

Delta på plats eller på webben

Även i år är ett stort antal ministrar, nyblivna EU-parlamentariker och toppexperter inom vetenskap, ekonomi och politik med för att diskutera dagens heta frågor. I Europaforumets program finns också många möjligheter för unga att delta i diskussionen. Evenemanget ordnas i år på Åbo stadsteater. Man kan också delta i hela det tre dagar långa evenemanget live på webben.

Europaforumet svarar än en gång på det dagsaktuella behovet av Europadebatt och bjuder redan för sjunde gången in finländska och internationella toppnamn inom politiken, näringslivet, forskningsvärlden och medborgarsamhället till diskussion.

Europaforumet är ett tillfälle att mötas och utbyta Europatankar – kom med du också!