Skip to main content

Eurooppa-foorumi edistää avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken. Eurooppa-foorumi on alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle Euroopan tulevaisuudesta, Euroopan unionin kehityksestä, Suomen roolista Euroopassa. Eurooppa-foorumissa tapaavat ihmiset eri osa-alueilta: poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Tapahtuman seminaareissa, paneelikeskusteluissa ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan unionin merkityksestä ja kehityksestä, muita ajankohtaisia kotimaisia tai kansainvälisiä aiheita unohtamatta. Eurooppa-foorumi pyrkii myös tuomaan Suomeen kiinnostavia kansainvälisiä vieraita ja puheenvuoroja.

Eurooppa-Foorumi Turussa ry – Europa Forum i Åbo rf. järjestää Eurooppa-foorumin. Yhdistys on perustettu 23.10.2018 ja se on voittoa tavoittelematon. Eurooppa-foorumin ohjelma koostuu eri ohjelmajärjestäjien osuuksista.

Enemmistö suomalaisista pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana ja katsoo, että Suomi on hyötynyt jäsenyydestä. EU-maiden välinen yhteistyö, unionin myönteinen vaikutus talouskasvuun ja EU:n luomat uudet työmahdollisuudet saavat suomalaiset pitämään ovet auki Eurooppaan. Toisaalta osa suomalaisista suhtautuu epäilevästi EU:n tulevaisuuteen.

Eurooppa ja Euroopan unioni ovat muutosten kourissa. Muutokset ovat lisänneet painetta kehittää eurooppalaista yhteistyötä monilla aloilla. Tämä nostattaa kysymyksen, mitä EU on tulevaisuudessa?

Lähitulevaisuudessa tarvitaan laajaa ja moniarvoista, tulevaisuusorientoitunutta kansalaiskeskustelua Suomen paikasta Euroopassa ja Euroopan unionissa. Keskustelun käymiseksi tarvitaan avointa ja reipasta mieltä, rakentavan kriittistä asennetta sekä valmiutta tarjota uusia näköaloja Euroopan ja Suomen kehittämiseksi. Tämä edellyttää oikeaa tietoa tilanteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tarve keskustelulle ei ole vain hetkellinen, se on pysyvä. Esimerkiksi talous-, lainsäädäntö-, maahanmuutto- ja ympäristökysymykset ovat sellaisia, joiden ratkaisemisessa Euroopan unionilla on Suomen kannalta huomattava rooli. Suomen liittyminen Naton jäseneksi lisää myös tarvetta käydä laajempaa ulkopoliittista keskustelua – mikä on Suomen paikka maailmassa?

Suomesta on puuttunut alusta kansalaisten, päättäjien sekä yhteiskunnan eri toimijoiden väliselle yhteiselle EU-keskustelulle. Eurooppa-foorumi vastaa tarpeeseen: se on paikka keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta.