Skip to main content

Europaforumet främjar en öppen, forskningsbaserad diskussion mellan medborgare och beslutsfattare. Europaforumet är en plattform för samhällsdebatten om Europas framtid, Europeiska unionens utveckling, Finlands roll i Europa. I Europaforumet träffas människor från olika delområden: politiska beslutsfattare, medborgarorganisationer, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna, experter och medborgare.

Under evenemangets seminarier, paneldiskussioner och medborgardiskussioner förs en konstruktiv dialog om Europa och Europeiska unionens betydelse och utveckling, utan att glömma andra aktuella inhemska eller internationella frågor. Europaforumet strävar också efter att hämta intressanta internationella gäster och anföranden till Finland.

Eurooppa-Foorumi Turussa ry – Europa Forum i Åbo rf. järjestää Eurooppa-foorumin. Yhdistys on perustettu 23.10.2018 ja se on voittoa tavoittelematon. Eurooppa-foorumin ohjelma koostuu eri ohjelmajärjestäjien osuuksista.

Majoriteten av finländarna anser att medlemskapet i Europeiska unionen är bra och anser att Finland har dragit nytta av medlemskapet. Samarbetet mellan EU-länderna, unionens positiva inverkan på den ekonomiska tillväxten och de nya arbetsmöjligheter som EU skapar får finländarna att hålla dörrarna öppna till Europa. Å andra sidan är en del av finländarna skeptiska mot EU:s framtid.

Europa och den Europeiska unionen håller på att ändras. Förändringarna har ökat trycket på att utveckla det europeiska samarbetet inom flera branscher. Det väcker frågan om vad EU kommer att vara i framtiden.

I den närmaste framtiden kommer det att behövas en omfattande och pluralistisk, framtidsorienterad medborgardiskussion om Finlands position i Europa och Europeiska unionen. Diskussionen kräver ett öppet och driftigt sinnelag samt kritisk men konstruktiv attityd och färdighet att erbjuda nya perspektiv till utveckling av Europa och Finland. Det förutsätter adekvat information om omständigheter och lösningsalternativ. Behovet av diskussion är inte bara tillfälligt, det är bestående. Från Finlands synvinkel spelar den Europeiska unionen en betydande roll i att till exempel lösa frågor gällande ekonomi, lagstiftning, invandring och miljö. Finlands anslutning till Nato ökar också behovet av en bredare utrikespolitisk diskussion – vilken är Finlands plats i världen?

Finland har saknat en plattform för en gemensam EU-diskussion mellan medborgare, beslutsfattare och olika aktörer i samhället. Europaforumet svarar på behovet: det är en plats att diskutera Finlands och Europas framtid.