Europaforum
24–26.8.2022

www.europeforum.fi
Följ evenemanget på Facebook
Europaforum på Twitter
Europaforum på Instagram

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Program

Europaforumet 2022 var en framgång – beslutsfattare, experter och medborgare talade om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget, ekonomin samt energin. År 2023 ordnas Europaforumet 30.8–1.9.

Nedan hittar du länkar till inspelningar från alla program på Europaforumet 2022.

Kolla in stämningar från årets Europaforum på den här sammanfattningsvideon: Sammanfattningsvideo 2022.

Onsdag 24.8.

Onsdag 24.8.2022 ­­­­­­– Hotell Radisson Blu Marina Palace, Meri-scen

9.00–9.45 Dagen öppnas. Keynote-tal av juris doktor Allan Rosas (På finska, engelska och svenska)

10.00–11.15 Local meets global in the European energy transition: Perspectives on offshore wind farms in the Baltic Sea  (På engelska)

11.30–12.15 Varför behöver Finland sin egen läkemedelsutveckling och läkemedelstillverkning, tar inte Europa hand om oss också om en kris skulle inträffa?  (På finska)

13.00–13.45 Europa med och utan gränser (På finska)

14.00–17.00 Finlands framtida arbetsmarknadsmodell – en nystart vad gäller förtroende? (På finska)

Onsdag 24.8.2022 ­­­­­­– Stadteaterns foajé

10.00–10.45   Skyddet av Skärgårdshavet: rapporten om åtgärderna i kommunerna i Egentliga Finland (På finska)

11.00–12.30   Resiliens genom samarbete (På finska)

13.00–14.30  Åbo klimatforum 2022 (På finska)

15.00–15.45 Östersjösamarbetet och Europa (På finska)

16.00–17.00   European strategy for universities, European university alliances and cooperation: Impact on university development?  (På engelska)

Torsdag 25.8.

Torsdag 25.8.2022­­­­­­­­­ ­­­­­­–Hotell Radisson Blu Marina Palace, Meri-scen

8.30–9.00 Dagen öppnas. Keynote-tal av Europaparlamentets talman Roberta Metsola (På finska och engelska)

9.00–12.00     Den globala handelns utveckling (På finska)

13.00–13.45   Den gröna övergången: har EU allt under kontroll?  (På finska)

14.00–14.45   Demokratiutveckling och mänskliga rättigheter inom EU:s närområden (På finska)

15.00–15.45 Energitrilemmat: en ny balans? (På finska)

16.00–16.45 Städerna som föregångare för ett kolneutralt Europa (På finska)

Torsdag 25.8.2022­­­­­­­­­ ­­­­­­– Hotel Radisson Blu Marina Palace, Virta-scen

09:30–10.15 Man kommer långt med trä – slopa fossilekonomin!  (På finska)

11.00–11.45 Hur kan man stärka de gränsöverskridande samarbetsformerna i Europa – vad lärde vi oss av pandemin och hur samarbetar vi i en krissituation? (På finska)

13.00–13.45 Demokratins och rättsstatens framtid i Europa (På finska)

14.00–15.00 Energibesparingarna NU (På finska)

15.15–16.00 FN:s vägledande principer i företagens ansvarsarbete (På finska)

16.15–17.00 Ukraine’s reconstruction and future in Europe (På engelska)

Torsdag 25.8.2022­­­­­­­­­ ­­­­­­– Stadteaterns foajé

8.45–9.25 Zeitenwende: Germany’s new role in European security (På engelska)

9.30–10.15 Europe in the shifting geopolitical landscape (På engelska)

11.00–12.30 Finlands Banks Esko Antola-föreläsning Ekonomin och penningpolitiken (På finska)

13.00–13.45 Finland och Europa i förändring – Företagen som en del av beredskapen och försörjningsberedskapen (På finska)

14.00–14.45 De ungas roll i det förändrade EU-beslutsfattandet (På finska)

15.00–15.45 Effekterna av kriget i Ukraina vad gäller EU:s globala roll (På finska)

16.00–16.45 EU:s budget och globala utmaningar – Hur får vi ut det mesta av de gemensamma medlen? (På finska

Fredag 26.8.

Fredag 26.8.2022 – Hotell Radisson Blu Marina Palace, Meri-scen

8.30–9.00 Dagen öppnas Keynote-tal av EU-kommissionär Jutta Urpilainen (På finska)

9.00–9.45 Finland som den drivande kraften för rättvis dataekonomi i Europa? (På finska)

10.00–10.45 EU:s försvarsverktygslåda (På finska)

11.00–12.00 EU-politisk statsministertentamen (På finska)

12.15–12.45 Entimmes tåget, som en del av det transeuropeiska trafiknätverket (TEN-T) (På finska)

13.00–16.00 Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik: ”Grunderna när det handlar om Finlands säkerhet är i förändring” (På finska)

16.00–16.30 Slutord. Ordförande för Europaforum i Åbo rf, Anders Blom(På finska)

Fredag 26.8.2022 – Stadteaterns foajé

9.00–9.45 Vad har EU för inverkan på de unga företagares bild av jordbruket? (På finska)

10.00–10.45 Unga, värden och EU – könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och delaktighet i Europa (På finska)

12.00–13.00 Finlands traditionella Rysslandspolitik hör till en förfluten tid. Vad kommer i dess ställe? (På finska)

13.15–14.00 Delas världsekonomin upp i block? – produktionskedjor, effektivitet och tillväxtutsikter (På finska)

Fredag 26.8.2022 – Arken, Åbo Akademi

11.00–12.30 Åland i Europa med gemensamma värden (På svenska)

Fredag 26.8.2022 – Speakers’ Corner, Hansatorget

13.00–13.30 Energipolitik, grön omställning och digitalisering (På finska)

13.45–14.30 Finlands fördelar i Europa (På finska)

14.30–14.40 Unik skärgård (På finska)

14.40–15.30 Covid-19, klimatkrisen och Ukrainakriget – Hur den rådande världssituationen påverkar ungas mentala hälsa? (På finska)

15.50–16.10 NATO medlemskap och Finland (På finska)

16.15–17.00 Utrikes- och säkerhetspolitisk paneldiskussion (På finska)