Europaforum
24–26.8.2022

www.europeforum.fi
Följ evenemanget på Facebook
Europaforum på Twitter
Europaforum på Instagram

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Live-sändningarna

Gå till Europaforums virtuella evenemangsida här!

År 2021 ordnades Europaforumet 25-27.8. För den stora allmänheten förverkligas forumet i år genom nätet.

Allt program streamas som bekant från föregående åren. Diskussionerna sparas och alla kan se dem senare på YouTube.

Program 2021

Fredag 27.8

Fredag 27.8 – Hotell Radisson Blu Marina Palace

09:15–09:30 Dagen öppnas (på finska)

09:30–10:00 Två anföranden om Europa (på finska)

10:00–10:45 EU:s dubbla övergång och globala roll (på finska)

11:00–11:45 Europas riktning: Rättsstatsutvecklingen i Europa och världen (på finska)

13:00–13:55 Stabilitet och välstånd – Keynote-anförande: Pekka Haavisto; Paneldiskussion om EU och USA (på finska)

14:05–14:50 Europe and China – A Challenging Relationship (på engelska)

15:00–15:45 Paneldiskussion om Europas försvarssamarbetet (på finska)

16:00–16:45 Friheternas Europa – vad händer efter coronan? (på finska)

17:00–17:30 Slutord (på finska)

Fredag 27.8 – Stadteaterns foajé

09:00–09:45 Mitt Europa-föreläsning för ungdomar (på finska och svenska)

10:00–10:45 Får man inom EU se till sina egna intressen? (på finska)

11:00-12:00 German foreign policy after Merkel: What can Europe expect? (på engelska)

13:00–13:45 MTK – 30 års effektiv intressebevakning inom EU i Bryssel (på finska)

14:00–14:45 Borderfree Europe – A real vision or a fairytale (på engelska)

15:00–15:45 Utnyttjande av utvecklingsunderstöd i EU: s regioner och kommuner (på finska)

16:00–16:45 De ekonomiska förbindelserna mellan Europeiska unionen och Ryssland – vad göra? (på finska)

Fredag 27.8 – Ämbetshuset

10:00–10:45 New European Bauhaus Talk: Vision for sustainable, beautiful and inclusive suburban neighbourhoods (på engelska)

11:15–12:00 EU och Ryssland som en del av den nya världsordningen – tillsammans eller separat? (på finska)

13:00–14.45 Offentligt hörande av riksdagens stora utskott (på finska)

15:00–15:45 Duell om Europas framtid – vad händer med utbildningen, miljön och de europeiska värderingarna i framtiden? (på finska)

16:00–16:45 EU:s roll som beskyddare av grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter (på finska)