Skip to main content

The Europe Forum promotes open, science-based dialogue between citizens and policymakers. The Europe Forum is a platform for societal debate on the future of Europe, the development of the European Union, and Finland’s role in Europe. In the Europe Forum, people from different areas of life get to meet each other: policymakers, non-governmental organisations, business sector, labour market organisations, specialists, and citizens.

The event’s seminars, panel discussions, and citizens’ debates will provide a base for constructive discussion on Europe and the significance and development of the European Union, not forgetting other topical domestic and international issues. The Europe Forum also strives to bring interesting international guests and speakers to Finland.

The Europe Forum is organised by association – Eurooppa-Foorumi Turkussa ry. The not-for-profit association was founded on 23 October 2018. The programme of the Europe Forum comprises input of various programme organisers.

Enemmistö suomalaisista pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana ja katsoo, että Suomi on hyötynyt jäsenyydestä. EU-maiden välinen yhteistyö, unionin myönteinen vaikutus talouskasvuun ja EU:n luomat uudet työmahdollisuudet saavat suomalaiset pitämään ovet auki Eurooppaan. Toisaalta osa suomalaisista suhtautuu epäilevästi EU:n tulevaisuuteen.

Eurooppa ja Euroopan unioni ovat muutosten kourissa. Muutokset ovat lisänneet painetta kehittää eurooppalaista yhteistyötä monilla aloilla. Tämä nostattaa kysymyksen, mitä EU on tulevaisuudessa?

Lähitulevaisuudessa tarvitaan laajaa ja moniarvoista, tulevaisuusorientoitunutta kansalaiskeskustelua Suomen paikasta Euroopassa ja Euroopan unionissa. Keskustelun käymiseksi tarvitaan avointa ja reipasta mieltä, rakentavan kriittistä asennetta sekä valmiutta tarjota uusia näköaloja Euroopan ja Suomen kehittämiseksi. Tämä edellyttää oikeaa tietoa tilanteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tarve keskustelulle ei ole vain hetkellinen, se on pysyvä. Esimerkiksi talous-, lainsäädäntö-, maahanmuutto- ja ympäristökysymykset ovat sellaisia, joiden ratkaisemisessa Euroopan unionilla on Suomen kannalta huomattava rooli. Suomen liittyminen Naton jäseneksi lisää myös tarvetta käydä laajempaa ulkopoliittista keskustelua – mikä on Suomen paikka maailmassa?

Suomesta on puuttunut alusta kansalaisten, päättäjien sekä yhteiskunnan eri toimijoiden väliselle yhteiselle EU-keskustelulle. Eurooppa-foorumi vastaa tarpeeseen: se on paikka keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta.