Tapahtuma

Vuonna 2023 Eurooppa-foorumi järjestetään 30.8.–1.9. Eurooppa-foorumin vuoden teemana on Muuttuva Eurooppa. Vuoden 2023 Eurooppa-foorumin tapahtumapaikkana toimivat Turun Taideakatemian ja konservatorion tilat osoitteessa Linnankatu 54–60, Turku.

Mitä?

Eurooppa-foorumi edistää avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.

Eurooppa-foorumi on alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pohditaan Suomen tämän hetkistä ja tulevaa roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Eurooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Tapahtuman seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan unionin merkityksestä ja kehityksestä. Kohtaamiset Eurooppa-foorumissa kaventavat kuilua päätöksenteon ja kansalaisten arjen välillä.

Miksi?

Enemmistö suomalaisista pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana ja katsoo, että Suomi on hyötynyt jäsenyydestä. EU-maiden välinen yhteistyö, unionin myönteinen vaikutus talouskasvuun ja EU:n luomat uudet työmahdollisuudet saavat suomalaiset pitämään ovet auki Eurooppaan. Toisaalta lähes kolmannes suomalaisista suhtautuu epäilevästi EU:n tulevaisuuteen.

Eurooppa ja Euroopan unioni ovat muutosten kourissa. Muutokset ovat lisänneet painetta kehittää eurooppalaista yhteistyötä monilla aloilla. Tämä nostattaa kysymyksen, mitä EU on tulevaisuudessa?

Lähitulevaisuudessa tarvitaan laajaa ja moniarvoista, tulevaisuusorientoitunutta kansalaiskeskustelua Suomen paikasta Euroopassa ja Euroopan unionissa. Keskustelun käymiseksi tarvitaan avointa ja reipasta mieltä, rakentavan kriittistä asennetta sekä valmiutta tarjota uusia näköaloja Euroopan ja Suomen kehittämiseksi. Tämä edellyttää oikeaa tietoa tilanteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tarve keskustelulle ei ole vain hetkellinen, se on pysyvä. Esimerkiksi talous-, lainsäädäntö-, maahanmuutto- ja ympäristökysymykset ovat sellaisia, joiden ratkaisemisessa Euroopan unionilla on Suomen kannalta huomattava rooli. 

Suomesta on puuttunut alusta kansalaisten, päättäjien sekä yhteiskunnan eri toimijoiden väliselle yhteiselle EU-keskustelulle. Eurooppa-foorumi vastaa tapeeseen: se on paikka keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta.

Yhdistys

Eurooppa-Foorumi Turussa ry – Europa Forum i Åbo rf. on perustettu 23.10.2018.

Hallituksen jäsenet vuonna 2023

 • Puheenjohtaja Matti Niemi (Turun kaupunki)
 • Varapuheenjohtaja Marko Joas (Åbo Akademi)
 • Varapuheenjohtaja Elina Ravantti (Sitra)
 • Aku Aarva (Energiakaupungit ry)
 • Piia Björn (Turun yliopisto)
 • Kaisa Leiwo (Turun Kauppakamari)
 • Tarja Nuotio (Varsinais-Suomen liitto)
 • Riitta Pyykkö (Turun yliopisto)
 • Susan Saarinen (SONK)
 • Sami Savolainen (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Markku Jokisipilä (Turun Yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus)
 • Mats Lindfelt (Åbo Akademi)

Varajäsenet

 • Pekka Myllymäki (Euroopan alueiden komitea, Kuntaliitto)
 • Tuomas Mikkola (Schuman-seura ry)
Turun Eurooppa-foorumi alkaa olla perinne, jota odotetaan ja jolla on paikkansa Suomen kesässä. Foorumi on erinomainen tilaisuus käydä laaja-alaista keskustelua ajankohtaisista ja kansainvälisistä kysymyksistä. Pekka Haavisto
On kyllä tosi hienoa, että saadaan tämä vuodesta toiseen järjestettyä. Turkulaiset, mä oon kateellinen, että teillä on lyhyt matka tähän joka vuosi. Tää on Suomen ainoa Eurooppa-tilaisuus. Ainoa. Hienoa, että se on jossakin, ja en ihmettele, että se on Turussa. Jyrki Katainen
Yhdyn Jyrkin sanoihin siitä, että mahtavaa, että Turussa järjestetään tän kaltainen tilaisuus, ja vuodesta toiseen meillä on mahdollisuus keskittyä ja olla EU-asiain äärellä hyvin laaja-alaisesti. Jutta Urpilainen