Eurooppa-foorumi
24.–26.8.2022

www.europeforum.fi
Eurooppa-foorumi Facebookissa
Eurooppa-foorumi Twitterissä
Eurooppa-foorumi Instagramissa

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Tapahtuma

Eurooppa-foorumi kokosi Turkuun 24.–26.8.2022 viidettä kertaa keskustelemaan lähes 900 päättäjää, asiantuntijaa ja kansalaista. Kolmen päivän aikana toteutettiin 45 korkealaatuista ohjelmaosuutta 40 ohjelmajärjestäjän ja 200 puhujan voimin. Livelähetyksissä vieraili tapahtuman aikana 3600 uniikkia kävijää. Vuonna 2023 Eurooppa-foorumi järjestetään 30.8.–1.9. Teemana tulevat olemaan transatlanttiset sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen väliset suhteet.

Vuonna 2022 puhujiksi saapuivat muun muassa pääministeri Sanna Marin, komissaari Jutta Urpilainen, valtiovarainministeri Annika Saarikko, ulkoministeri Pekka Haavisto, työministeri Tuula Haatainen, opposition Petteri Orpo ja Riikka Purra, opetusministeri Li Andersson, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen, puolustusministeri Antti Kaikkonen, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo, elinkeinoministeri Mika Lintilä, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist, europarlamentaarikot Alviina Alametsä, Mauri Pekkarinen ja Sirpa Pietikäinen, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sekä Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas.

Kaikki vuoden 2022 Eurooppa-foorumin ohjelmat ovat katsottavissa videotallenteina YouTubessa.

Palaa Eurooppa-foorumin tunnelmiin tämän koostevideon myötä: Koostevideo 2022.

Mitä?

Eurooppa-foorumi edistää avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.

Eurooppa-foorumi on alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pohditaan Suomen tämän hetkistä ja tulevaa roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Eurooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Tapahtuman seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan unionin merkityksestä ja kehityksestä. Kohtaamiset Eurooppa-foorumissa kaventavat kuilua päätöksenteon ja kansalaisten arjen välillä.

Miksi?

Enemmistö suomalaisista pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana ja katsoo, että Suomi on hyötynyt jäsenyydestä. EU-maiden välinen yhteistyö, unionin myönteinen vaikutus talouskasvuun ja EU:n luomat uudet työmahdollisuudet saavat suomalaiset pitämään ovet auki Eurooppaan. Toisaalta lähes kolmannes suomalaisista suhtautuu epäilevästi EU:n tulevaisuuteen.

Eurooppa ja Euroopan unioni ovat muutosten kourissa. Muutokset ovat lisänneet painetta kehittää eurooppalaista yhteistyötä monilla aloilla. Tämä nostattaa kysymyksen, mitä EU on tulevaisuudessa?

Lähitulevaisuudessa tarvitaan laajaa ja moniarvoista, tulevaisuusorientoitunutta kansalaiskeskustelua Suomen paikasta Euroopassa ja Euroopan unionissa. Keskustelun käymiseksi tarvitaan avointa ja reipasta mieltä, rakentavan kriittistä asennetta sekä valmiutta tarjota uusia näköaloja Euroopan ja Suomen kehittämiseksi. Tämä edellyttää oikeaa tietoa tilanteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tarve keskustelulle ei ole vain hetkellinen, se on pysyvä. Esimerkiksi talous-, lainsäädäntö-, maahanmuutto- ja ympäristökysymykset ovat sellaisia, joiden ratkaisemisessa Euroopan unionilla on Suomen kannalta huomattava rooli. 

Suomesta on puuttunut alusta kansalaisten, päättäjien sekä yhteiskunnan eri toimijoiden väliselle yhteiselle EU-keskustelulle. Eurooppa-foorumi vastaa tapeeseen: se on paikka keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta.

Yhdistys

Eurooppa-Foorumi Turussa ry – Europa Forum i Åbo rf. on perustettu 23.10.2018.

Hallituksen jäsenet vuonna 2022

 • Puheenjohtaja Anders Blom (Turun Yliopistosäätiö)
 • Mika Akkanen (Turun kaupunki)
 • Ville Niinistö (Schuman-seura ry)
 • Riitta Pyykkö (Turun yliopisto)
 • Marko Joas (Åbo Akademi)
 • Sami Savolainen (Turun Ammattikorkeakoulu)
 • Veera Heinonen (Sitra)
 • Tarja Nuotio (Varsinais-Suomen liitto)
 • Kaisa Leiwo (Turun Kauppakamari)
 • Markku Jokisipilä (Turun Yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus)
 • Mikael Luukanen (Turun Yliopistosäätiö)
 • Jesse Jääskeläinen (Eurooppalainen Suomi ry)
 • Tuomas Alm (Turun yliopiston ylioppilaskunta)
 • Rudol Tommos (Åbo Akademis Studentkår)

Varajäsenet

 • Niko Kyynäräinen (Turku Science Park Oy)
 • Pekka Myllymäki (Alueiden komitea, Kuntaliitto)
 • Aku Aarva (asiantuntijajäsen)
 • Tuomas Mikkola (Schuman-seura ry)
Turun Eurooppa-foorumi alkaa olla perinne, jota odotetaan ja jolla on paikkansa Suomen kesässä. Foorumi on erinomainen tilaisuus käydä laaja-alaista keskustelua ajankohtaisista ja kansainvälisistä kysymyksistä. Pekka Haavisto
On kyllä tosi hienoa, että saadaan tämä vuodesta toiseen järjestettyä. Turkulaiset, mä oon kateellinen, että teillä on lyhyt matka tähän joka vuosi. Tää on Suomen ainoa Eurooppa-tilaisuus. Ainoa. Hienoa, että se on jossakin, ja en ihmettele, että se on Turussa. Jyrki Katainen
Yhdyn Jyrkin sanoihin siitä, että mahtavaa, että Turussa järjestetään tän kaltainen tilaisuus, ja vuodesta toiseen meillä on mahdollisuus keskittyä ja olla EU-asiain äärellä hyvin laaja-alaisesti. Jutta Urpilainen