På Europadagen den 9 maj firas Europas fred och enhet i form av olika evenemang

Europadagen gör Europeiska unionen mer bekant för medborgarna och strävar efter att föra människor från hela Europa närmare varandra.

Europadagen firas på årsdagen av Schumandeklarationen. 1950 föreslog den franske utrikesministern Robert Schuman ett europeiskt politiskt samarbete för att trygga freden mellan Europas nationer. Schumans förslag ses som början på den nuvarande Europeiska unionen.

Europadagens fest ordnas den 9 maj av Europeiska Finland, utrikesministeriets Europainformation, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets kontor i Finland, Europarådet rf, Sitra, Statsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet, Ode, Europeiska investeringsbanken och Central Baltic Programme på Helsingfors centralbibliotek Ode. Evenemanget är en del av Nylandsveckan.

Det utlovas diskussioner om Finlands och Europas framtid, säkerhet, beslutanderätt och andra aktuella ämnen samt filmvisningar och program för familjens minsta. Evenemanget sänds direkt på webben på adressen www.eurooppapaiva.fi. På webbplatsen hittas också programmets exakta tidtabell och innehåll.

Under festen publiceras Europaforumets programstomme!

Europadagen firas runt om i Finland och Europaungdomarna i Åbo ordnar Europadagen för unga på Lilltorget i Åbo. Under dagen får deltagarna fundera på vad det innebär att vara europeisk och höra om Europeiska unionens perspektiv på ungdomar. 2022 är Europeiska ungdomsåret, som erkänner den europeiska ungdomens betydelse för skapandet av en bättre framtid.

Mer information om Europaungdomarnas evenemang på Facebook.

Varmt välkommen med i firandet av Europadagen!