Speakers’ Corner -diskussionerna väckte politisk debatt och förberedde oss för kommande Europaforum

Vårens andra Speakers’ Corner-gäst, Mikko Hautala, lyfte fram sin spetskompetens i diskussionen om de förändrade stormaktsrelationerna och Europas och Finlands relationer till USA.

Finlands ambassadör i USA, Mikko Hautala, diskuterade den 12 april med Markku Jokisipilä, direktör för Centrum för parlamentarisk forskning, om Europas oåterkalleligt förändrade nya utrikes- och säkerhetspolitiska och ekonomiska situation. Hautala, som har stark specialkompetens relaterad till Ukraina och Ryssland, tror att kriget i Ukraina och de politiska spänningarna som orsakade det kommer att pågå under en lång tid. Enligt Hautala kommer den omstartade stormaktstävlingen att påverka allt fler områden i våra liv framöver.

Hautala, som arbetar som ambassadör i Washington, ser de bilaterala relationerna mellan Finland och USA förändras på ett helt nytt sätt genom det nyligen påbörjade försvarssamarbetet. Hautala menar också att Finland behöver USA som ersättare för den förlorade ryska marknaden. Under diskussionen fick Hautala svara på frågor från publiken om till exempel situationen på Åland och försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Inspelningen av hela evenemanget kan ses på YouTube.

Speakers’ Corner-diskussionerna förde oss allt närmare kommande Europaforum. Diskussionerna på forumet i höst kommer med säkerhet att bli mycket intressanta. Det preliminära programmet för Europaforum publiceras på webbplatsen på Europadagen den 9 maj. Europadagen firas igen i Oodi, Helsingfors centralbibliotek. Mer information och dagens program finns på www.eurooppapaiva.fi

Sikta mot Europas framtid och delta i Europaforum från den 30 augusti till den 1 september 2023!