Utrikesministeriet och Europaforum i Åbo fördjupar sitt samarbete

Utrikesministeriet och föreningen Europaforum i Åbo rf har kommit överens om ett mer långvarigt partnerskap där utrikesministeriet stöder evenemanget Europaforum 2021–2023. Partnernas gemensamma mål är att främja en högklassig, mångsidig och intressant debatt om EU.

”Samarbetsavtalet mellan utrikesministeriet och Europaforum är av stor betydelse för hela den finländska EU-debatten. Avtalet gör att vi kan säkerställa högklassiga talare, det stärker våra gemensamma nätverk och föreningen Europaforum”, säger ordföranden för Europaforum i Åbo rf, politices doktor Anders Blom.

”I årets Europaforum deltar representanter för alla centrala EU-aktörer, från statsrådet till Europeiska centralbanken, från arbetsmarknadsorganisationer till högskolor och från civilsamhället och intresseorganisationer till riksdagen och Europaparlamentet. Europaforumet bidrar också på ett betydande sätt till den pågående konferensen om Europas framtid”, säger Blom.

”Utrikesministeriet har deltagit i Europaforum i Åbo sedan första det ordnades. Såväl ministrar som ministeriets Europainformation har deltagit. Vi ville emellertid skapa ett mer bestående partnerskap. Finland behöver en kontinuerlig diskussion om Europa. Jag tror att vi bland annat via vårt omfattande ambassadnätverk kan bidra till forumet med intressanta talare och infallsvinklar från såväl EU-länderna som andra länder”, säger understatssekreterare Nina Vaskunlahti från utrikesministeriet.

Årets Europaforum ordnas i Åbo den 25–27 augusti 2021.