Europaforumet 2022 var en framgång – beslutsfattare, experter och medborgare talade om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget, ekonomin samt energin

Europaforumet samlade för femte gången i Åbo 24–26.8.2022 900 beslutsfattare, experter och medborgare för diskussion. Under tre dagar genomfördes 45 delprogram av hög kvalitet med 40 programarrangörer och 200 talare. Under evenemanget besökte 3600 enskilda besökare livesändningarna. År 2023 ordnas Europaforumet 30.8–1.9. Temat kommer att vara de transatlantiska förbindelserna samt förbindelserna mellan Europa och Förenta staterna.

Kolla in stämningar från årets Europaforum på den här sammanfattningsvideon: Sammanfattningsvideo 2022.

Teman för de tre evenemangsdagarna var ”Forskningsrön”, ”Europa i världen” och ”Finland i Europa”. Under forumet diskuterades bland annat den förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska situationen och Ukraina, det europeiska samarbetet och samhällets förmåga till resiliens, EU:s globala roll i ekonomin samt den gröna övergången och energifrågor. Många internationella inbjudna gäster deltog i evenemanget, bl.a. Ukrainas ambassadör Olga Dibrova och ett stort antal ambassadörer från EU-länderna.

En EU-politisk statsministertentamen fördes mellan partiledarna på fredagen som var Europaforumets sista dag. I Hansakvarteret i Åbo diskuterades utrikes- och energipolitiken och ungdomars mentala hälsa på ett evenemang för allmänheten.

– Jag anser det vara viktigt att Europaforumet samlar finländarna årligen för att diskutera EU-frågor. Den rätta tidpunkten för denna debatt är just nu, eftersom vi lever i en brytningstid. Europaforumet kan fungera som ett slags ryggstöd för den nationella EU-politiken, ett underlag för att bygga upp en gemensam vision, säger kommissionär Jutta Urpilainen.

– Den föränderliga verkligheten i världspolitiken och Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina har framhävt behovet av enighet i Europa. Jag gläder mig över att Europaforumet även i år har bjudit på en plats för diskussion och för att finna en gemensam syn på Europas framtid och Finlands plats i den, konstaterar Åbos borgmästare Minna Arve.

– I Europafrågorna har det tydligt uppstått en ny känsla av gemenskap och Europaforumet har blivit formen för den gemenskapen. Många nya aktörer, verksamhetssätt och organisationer har kommit med och de har hittat sin plats i Europaforumet, säger Anders Blom, ordförande för Europaforum i Åbo rf.

Talare var bland andra statsminister Sanna Marin, kommissionär Jutta Urpilainen, finansminister Annika Saarikko, utrikesminister Pekka Haavisto, arbetsminister Tuula Haatainen, oppositionens Petteri Orpo och Riikka Purra, undervisningsminister Li Andersson, Sitras överombudsman Jyrki Katainen, försvarsminister Antti Kaikkonen, Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, näringsminister Mika Lintilä, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, europaparlamentariker Alviina Alametsä, Mauri Pekkarinen och Sirpa Pietikäinen, Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola samt direktören för Näringslivets delegation Emilia Kullas.

Alla programinspelningar från forumet kan ses på webben

Under forumet diskuterade deltagarna aktivt på plats, via evenemangsplattformen såväl som i sociala medier. Under forumets arrangemang gavs tonvikt till EU:s ungdomsår, flerstämmighet och alla medborgares möjlighet att delta i och påverka EU-debatten.

Alla program från evenemanget kan ses senare som videoinspelningar på Europaforumets webbplats www.europeforum.fi. Livesändningarna kan redan nu ses på Europaforumets evenemangsplattform på adressen https://event.prospectumlive.com/europeforum/ och de är indelade per inspelningsdag.