Europaforumet genomförs på ett hälsosäkert sätt i Åbo – vetenskap, ekonomi och politik tilltalar mitt i pandemin

Europaforumet som öppnar upp höstens politiska diskussion genomförs som hybridevenemang den 25.–27.8.2021 i Åbo. Forumet som ordnas för fjärde gången består i år av cirka 30 intressanta programnummer inom vetenskap, ekonomi och politik. Diskussionerna och seminarierna har en hög nivå och fokuserar bland annat på sätt för informationspåverkan, grön omställning, EU:s konkurrenskraft och Finlands upphandling av stridsflygplan. Genom evenemang-plattformen på nätet kan en stor publik följa med evenemangen.

Europaforumets hälsosäkerhet garanteras på plats och ställe genom att begränsa antalet deltagare samt med tillräckliga säkerhetsavstånd, intensifierad städning och hygienhandledning. Användning av ansiktsmask krävs på evenemanget.

– Deltagande i evenemanget på plats sker med inbjudningar av arrangörsorganisationerna, liksom föregående år. Evenemangen filmas och skickas till medborgarna via nätet. Via den virtuella evenemangssidan kan medborgare följa med livesändningar av programmen och delta i Europa-diskussionen i realtid, berättar arbetslivsprofessorn Anders Blom ordförande för Europaforum i Åbo rf som arrangerar evenemanget.

De huvudsakliga platserna där Europaforumets evenemang tar plats är foajén i Åbo Stadsteater, hotell Radisson Blu Marina Palace, ämbetshuset i Åbo och Europaforumets egen plattform för virtuella evenemang. Bland annat ministrar, europaparlamentariker samt toppexperter inom vetenskap, ekonomi och politiker kommer till Åbo som talare.

Evenemangets öppningsdag onsdagen den 25.8 är tillägnad vetenskap

Under programavsnitten för Europaforumets vetenskapsdag diskuteras det under Åbo universitets och Åbo Akademis ledning bland annat om artificiell intelligens, vacciner och filterbubblor.

Professor Tapio Salakoski, dekan vid fakulteten för matematik och naturvetenskap vid Åbo universitet, kommer att leda den finskspråkiga tvärvetenskapliga paneldiskussionen om artificiell intelligens. Som övriga experter deltar överlärare i hälsoteknologi vid Åbo yrkeshögskola Elina Kontio, Johan Lilius professor i datateknik vid Åbo Akademi, Anna-Greta Nyström universitetslektor i företagsekonomi vid Åbo Akademi, samt Mika Viljanen biträdande professor i juridik vid Åbo universitet.

I paneldiskussionen Vacciner och filterbubblor funderar man till exempel på faror som kan orsakas av spridande av missledande information på sociala medier eller på nätet. I diskussionen delta professor, forskare och ledare för det nationella PET-centret Juhani Knuuti, Kim Strandberg professor i statsvetenskap och politisk kommunikation, doktorand Kristiina Makkonen, docent Anna Soveri och forskarassistent Rasmus Sirén. Diskussionen modereras av Mikael Lindfelt, vicerektor för Åbo Akademi.

På Europaforumets vetenskapsseminarium talar politices doktor, docent Erkki Tuomioja om informationspåverkan, och i diskussionen deltar bland annat direktören för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot Teija Tiilikainen, direktör Veera Heinonen från Sitra, juris doktor Johanna Friman och Tuomo Yli-Huttula, ordförande för Edunvalvontafoorumi

Kvaliteten hos och inriktningen för den finländska Europadiskussionen behandlas i en debatt som hålls i samarbete med Chefredaktörernas förening. I debatten deltar bland andra STT:s chefredaktör Minna Holopainen, Kauppalehtis chefredaktör Arno Ahosniemi, Hufvudstadsbladets chefredaktör Erja Yläjärvi, Yle Nyheters chefredaktör Jouko Jokinen och Turun Sanomats chefredaktör Kari Vainio.

Seminariet lyfter dessutom fram HX-projektet, där de stridsflygplan som används i Finland ersätts med nya fram till år 2025.

Torsdagen den 26.8. är det dags för ekonomidiskussioner 

Under ekonomidagen som arrangeras av Åbo regionens utvecklingsbolag Turku Science Park Oy funderar man på hur ekonomi, marknader och EU:s utveckling ser ut för Finland i en situation där coronakrisen har pågått i ett och ett halvt år.

I sitt anförande granskar Jutta Urpilainen, kommissionär för EU:s internationella partnerskap, jämlika funktionsförutsättningar för ekonomi och företag, medborgares påverkningsmöjligheter, miljöns och demokratins utvecklingsstigar efter pandemin.

Ilze Juhansone, Europeiska kommissionens generalsekreterare, talar om Europas konkurrenskraft, handelsförhållanden och ekonomisk tillväxt. 

Arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä går igenom europeisk ekonomisk politik och dess alternativ efter återhämtningsfonden samt hurdana beslut som behövs från Finlands regering gällande budgetmanglingen i början av september, och å andra sidan av arbetsmarknadsparter i förhandlingarna om kollektivavtal.

Ekonomidagens stora paneldiskussion begrundar Europas och Finlands möjligheter i synnerhet ur perspektivet för den gröna omställningen. I diskussionen deltar Ilze Juhansone, Europeiska kommissionens generalsekreterare, Leena Mörttinen, understatssekreterare vid finansministeriet, ABB Oy Finlands verkställande direktör Pekka Tiitinen, Bayers verkställande direktör Miriam Holstein samt Nordeas landschef Ari Kaperi. Emilia Kullas, verkställande direktör för Näringslivets delegation EVA, fungerar som värdinna och modererar evenemanget.

Fredagen 27.8 tar vi tag i politiken

Politikens hösttermin börjar i år i Åbo under ledning av statsminister Sanna Marin. I Europaforumet diskuterar Marin med riksdagsledamot Petteri Orpo om sina åsikter gällande Europas situation.

Det ungdomsinriktade anförandet Mitt Europa hålls av undervisningsminister Li Andersson i samarbete med stiftelsen Dialogpaus. Andersson deltar också i en diskussion med studeranden som leds av Laura Arikka, verkställande direktör på stiftelsen Dialogpaus. Läroinrättningarna har blivit inbjudna att följa tillfället via livestream (https://event.prospectumlive.com/europeforum).

Fredagens program inkluderar även ett offentligt hörande av riksdagens stora utskott. Vid plenum för evenemanget Europas framtidskonferens deltar riksdagsledamöterna Eveliina Heinäluoma, Jani Mäkela, Elina Valtonen och Jouni Ovaska, och de rapporterar om sitt arbete till riksdagens stora utskott. Vid evenemanget hör det stora utskottet förutom dem också medborgarpåverkaren Ninni Norra, som är Finlands medborgarrepresentant vid framtidskonferensen. Satu Hassi, ordförande för riksdagens stora utskott, fungerar som ordförande vid evenemanget.

>> Se forumets hela program och talare: https://europeforum.fi/sv/program/
>> Virtuell evenemangssida: https://event.prospectumlive.com/europeforum