Europaforumets hela program publicerat: I augusti blir Åbo återigen en arena för diskussion om politik, ekonomi och vetenskap

Europaforumets program för år 2021 har publicerats. Diskussionsteman på Europaforumet som ordnas för fjärde gången i Åbo 25–27 augusti är EU:s och Finlands förändring. Evenemanget samlar bland annat ministrar, Europaparlamentariker samt ledande experter inom vetenskap, ekonomi och politik i Åbo.

Årets Europaforum ordnas som ett hybridevenemang i Åbo den sista veckan i augusti 25–27.8.2021. Den stora allmänheten kan delta i evenemanget via webben. Deltagande i evenemanget på plats sker med inbjudningar så att arrangörsorganisationerna bjuder in merparten av publiken. Ansträngningar kommer att göras för att utöka det nära deltagandet, om möjligt, med hänsyn till korona-situationen i augusti.

– Europaforumets program ser mer intressant ut än någonsin efter att många av våra viktigaste EU-politiker bekräftat sitt deltagande. EU:s återhämtningspaket har nu godkänts av parlamenten i samtliga EU-länder och det är dags att börja diskutera hur pengarna ska användas. Samtidigt kommer de politiska spänningarna i Finland att öka efter kommunalvalet. Politikens höstsäsong inleds återigen i Åbo under statsminister Sanna Marins ledning, berättar arbetslivsprofessor Anders Blom, ordförande för evenemangsarrangören Europaforum i Åbo rf.

Europaforumets arrangemang beaktar gällande myndighetsanvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. Europaforumet har beviljats Clean & Safe Turku-märket för ansvarsfulla evenemangarrangörer.

Behovet av diskussioner om Europa har ökat

Debatten kring EU:s återhämtningspaket visade att det finns ett tydligt behov av mångstämmiga diskussioner om Europa som samlar olika synpunkter.

– Det finns många frågor som har stor betydelse för Europas framtid: EU:s hantering av coronapandemin, de kommande valen i Tyskland och Frankrike, den europeiska gröna given, eurozonens ekonomiska utveckling, återhämtningspaketets konsekvenser och olika framtidsvisioner för den europeiska integrationen, för att bara nämna några exempel, säger Markku Jokisipilä, chef för Centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet.

Europaforumet är ett gemensamt diskussionsforum för nationella medborgarorganisationer och offentliga beslutsfattare. Årets debatter kommer bland annat att kretsa kring informationskrigföring och ekonomiska synpunkter.

– Europaforumet erbjuder även en hel del intressant program för lokala företag, särskilt när det gäller EU:s stimulanspolitik och resulterande konkreta projekt samt trafikpolitiska frågor. Det finns många exportföretag i Åboregionen och för dem är EU ett viktigt marknads- och partnerskapsområde. Vi har flera infrastruktur- och investeringsprojekt på gång som bidrar till den gröna omställningen och förhoppningsvis kan få finansiering från EU, säger Kaisa Leiwo, verkställande direktör för Åbo handelskammare.

I år har Europaforumet ungefär 40 arrangörer som medverkar i drygt 30 programpunkter.

Onsdagen 25.8 – Vetenskapsdagen

Europaforumets vetenskapsdag bjuder på debatter ledda av Åbo universitet och Åbo Akademi om bland annat artificiell intelligens, vacciner och filterbubblor. I diskussionerna deltar professor Tapio Salakoski, överlärare Elina Kontio, professor Johan Lilius, universitetslektor Anna-Greta Nyström, biträdande professor Mika Viljanen, vicerektor Mikael Lindfeldt, doktorand Kristiina Makkonen, docent Anna Soveri, forskningsassistent Rasmus Sirén, professor Kim Strandberg samt läkare och professor Juhani Knuuti.

Universitetens seminarium ”Informationspåverkan och Europa” har tre teman. Huvudanförandet om informationspåverkan hålls av politices doktor, docent Erkki Tuomioja och kommentarer ges av bland andra direktör för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot Teija Tiilikainen, direktör Veera Heinonen från Sitra, juris doktor Johanna Friman och Tuomo Yli-Huttula, ordförande för Edunvalvontafoorumi. Kvaliteten hos och inriktningen för den finländska Europadiskussionen behandlas i en debatt som hålls i samarbete med Chefredaktörernas förening. I debatten deltar bland andra STT:s chefredaktör Minna Holopainen, Kauppalehtis chefredaktör Arno Ahosniemi, Hufvudstadsbladets chefredaktör Erja Yläjärvi, YLE Nyheters chefredaktör Jouko Jokinen och Turun Sanomats chefredaktör Kari Vainio. Seminariet lyfter dessutom fram HX-projektet som ett separat tema.

I programmet organiserat av föreningen Unga Européer i Åbo diskuteras sociala mediers roll av diversitetskonsulten Fatima Verwijnen, Aura Salla som ansvarar för EU-relationerna på Facebook och konsult Silva Mertsola som är specialiserad i utvecklandet av offentliga sektorn.

Egentliga Finlands förbund arrangerar en diskussion om den regionala utvecklingens framtid. I diskussionen deltar regionforskaren Timo Aro, Nådendals stadsdirektör Laura Leppänen och landskapsdirektören Markus Hirvonen.

Torsdagen 26.8 – Ekonomidagen

I programmet finns bland annat den stora Euro-diskussionen, ett trafikpolitiskt seminarium och Åbo klimatforum. Ilze Juhansone, Europeiska kommissionens generalsekreterare, kommer att hålla inledningsanförandet på ekonomidagen. Europaminister Tytti Tuppurainen och ministrarna för Europa-frågor i Frankrike och Tyskland hälsar också forumet.

Förutom Juhansone kommer Bayers verkställande direktör Miriam Holstein, Nordeas landschef Ari Kaperi, ABB Oy Finlands verkställande direktör Pekka Tiitinen och Juha Majanen, statssekreterare som kanslichef vid finansministeriet, att delta i den stora Konkurrenskraft och handel-paneldiskussionen.

Hot och möjligheter med autonom sjöfart på Östersjön behandlas i en paneldebatt med Europaparlamentarikern Henna Virkkunen, kommunikationsrådet Anne Miettinen från Kommunikationsministeriet och Iiro Lindborg, vice verkställande direktör för Groke Technologies. Moderator för debatten är Ulla Tapaninen (Associate Professor in Maritime Transport, Estonian Maritime Academy, Tallinn University of Technology).

Utrikespolitiska institutet leder en debatt kring lärdomarna som Europa behöver dra av pandemin. Med på scenen finns Utrikespolitiska institutets forskare Johanna Ketola, forskningschef Ilkka Korhonen från Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT) och doktor Hanna Tiirinki. Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola är moderator.

I ett evenemang som arrangeras av Europaparlamentarikern Heidi Hautala och Fingo diskuteras hur hållbar utveckling kan göras till en central prioritet för företag. Eurons framtid och eurons betydelse för Finland diskuteras av partiordförande och riksdagsledamot Jussi Halla-aho, Europaparlamentariker Henna Virkkunen samt forskarna Antti Ronkainen och Timo Miettinen.

Fredagen 27.8 – Politikdagen

Politikdagen inleds med öppningstal av statsminister Sanna Marin och partiordförande och riksdagsledamot Jussi Halla-aho.

Programmet inkluderar även debatter kring den gröna omställningen, digitaliseringen och EU:s globala roll under ledning av bland andra EU-kommissionär Jutta Urpilainen. I ett programavsnitt som arrangeras av Europeiska regionkommittén går man igenom återhämtningspaketets betydelse och hur det kommer att användas i olika regioner och kommuner inom EU.

Europaminister Tytti Tuppurainen, ordförande för SAK Jarkko Eloranta, ordförande för STTK Antti Palola, Akavas arbetsmarknadschef Katarina Murto och EK:s chef Petri Vuorio kommer att diskutera om rättstatsutveckling i Europa och i världen.

Det utrikes- och säkerhetspolitiska seminariet bjuder på en nationellt viktig och mångsidig medborgardebatt kring EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska roll. Seminariets tema är Europas strategiska autonomi mot bakgrund av EU:s relationer med USA och Kina samt försvarssamarbetet. I diskussionerna deltar bland andra utrikesminister Pekka Haavisto, Utrikesministeriets understatssekreterare Kai Sauer, Paasikivi-Samfundets ordförande och riksdagsledamot Antti Rinne, Europaparlamentariker Laura Huhtasaari, professorerna Lauri Paltemaa, Mikael Mattlin och Juha A. Vuori, Arktiska föreningens vice ordförande Hannele Pokka, forskningsdirektör Hanna Smith från Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, dr Yu Jie från Chatham House, överdirektör Esa Pulkkinen från Försvarsministeriet, Patria Abp:s styrelseordförande Panu Routila, Centerns vice ordförande Riikka Pakarinen samt Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Fredagens program inkluderar även ett offentligt hörande av riksdagens stora utskott under ledning av Satu Hassi samt en paneldebatt om relationerna mellan EU och Ryssland med politikern och företagsledaren Esko Aho, utrikesminister Pekka Haavisto, kommissionär Jutta Urpilainen samt professor Markku Kangaspuro.

Den ungdomsinriktade föreläsningen Mitt Europa hålls på fredagen i samarbete med stiftelsen Dialogpaus.

Hela programmet för Europaforumet finns på https://europeforum.fi/sv/program

Följ evenemanget på webben och delta i diskussionen om Europas framtid

Årets Europaforum i augusti går av stapeln på fyra platser: Foajén till Åbo stadsteater, hotellet Radisson Blu Marina Palace, ämbetshuset i Åbo och Europaforumets virtuella evenemangsplattform.

Deltagande i evenemanget på plats sker med inbjudningar så att arrangörsorganisationerna bjuder in merparten av publiken. Allt program sänds som tidigare år på webben.

Diskussionerna går att följa på webben och det är möjligt att skicka in frågor och kommentarer till live-evenemangen via chatten i den virtuella evenemangsplattformen. Diskussionerna spelas in och läggs senare upp på bland annat YouTube.

Tryggt att besöka Åbo

Europaforumets arrangemang beaktar gällande myndighetsanvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset.

Europaforumet har beviljats Clean & Safe Turku-märket för ansvarsfulla evenemangarrangörer. Arrangörerna ser till att aktuella säkerhetsanvisningar följs i evenemangslokalerna. Det är viktigt att alla deltagare följer rekommendationerna, iakttar god handhygien och endast deltar i evenemanget om de är friska.