Europaforumets program har kompletterats: I augusti möts toppexperter inom politik, ekonomi och vetenskap igen i Åbo

Hela programmet för Europaforumet 2022 har offentliggjorts. Temat för evenemanget, som ordnas för femte gången i Åbo den 24–26 augusti, är Finlands och EU:s ställning som en del av den föränderliga internationella ordningen. Experter, beslutsfattare och allmänheten bjuds på ett högklassigt program under tre dagar där talare är ministrar, Europaparlamentariker och toppexperter inom vetenskap, ekonomi och politik.  

I den snabbt förändrade världssituationen svarar Europaforumet igen på det aktuella behovet av en Europadiskussion och samlar människor från olika delområden i samhället. Vid sidan av den rådande världssituationen vänder man även blickarna mot framtiden, eftersom man under forumet också lyssnar till ungdomarnas tankar om morgondagens Europa. 2022 är Europeiska unionens ungdomsår och det syns både i Europaforumets program och i marknadsföringsvideon.  

— Europaforumet lättar på trycket i samhällsdebatten när Finland förbereder sig för riksdagsval, en ny ekonomisk omvälvning och medlemskapet i Nato. I Åbo diskuteras Finlands riktning. Genom diskussion hittar man höstens politiska stämning och riktning för ekonomin, säger arbetslivsprofessor Anders Blom, ordförande för Europa-Forum i Åbo rf.    

Europaforumet genomförs som ett hybridevenemang. De huvudsakliga evenemangsplatserna är Radisson Blu Marina Palace, Åbo stadsteater, Hansatorget och forumets egen plattform för virtuella evenemang. Den stora allmänheten kan delta i forumet via plattformen för virtuella evenemang samt under Speakers’ Corner på Hansatorget, som ordnas för första gången. Om coronasituationen tillåter är det också möjligt att delta på plats vid teatern och Marina Palace genom att anmäla sig till forumet på förhand. Vi berättar mer om detta i augusti.   

— Även om begränsningarna till följd av pandemin har upphört, fungerar forumets arrangemang fortfarande enligt hybridmodellen, men med lindrigare begränsningar än tidigare, berättar Anders Blom.  

Diskussion om utrikes- och säkerhetspolitik samt den europeiska ekonomin  

 Europaforumet har i år över 40 separata arrangörer med över trettio programavsnitt. Under tre dagar utlovas diskussioner om det förändrade utrikespolitiska läget både nationellt och internationellt. Evenemanget är uppbyggt kring dagliga teman. Talare är bland annat statsminister Sanna Marin, kommissionär Jutta Urpilainen, finansminister Annika Saarikko, utrikesminister Pekka Haavisto, arbetsminister Tuula Haatainen, oppositionens Petteri Orpo och Riikka Purra, undervisningsminister Li Andersson, Sitras överombudsman Jyrki Katainen, borgmästare Minna Arve, Europaparlamentariker, forskare, professorer, medlemmar från ungdomsorganisationer och experter inom många olika områden.  

Onsdagen den 24 augusti tillägnas forskningsdata, varvid man under ledning av universiteten diskuterar bland annat det europeiska samarbetet, läkemedelsutvecklingen och samhällets resiliensförmåga. Det utlovas också klimatforum samt ett seminarium som utvärderar utvecklingen av arbetsmarknadssystemet. Skärgårdshavets skyddsprojekt presenteras också.   

Torsdagen den 25 augusti är temat Europa i världen, dvs. vilken EU:s globala roll är särskilt i ekonomin? I anförandena lyfts bland annat den gröna övergången samt utvecklingen av den internationella handeln och konkurrensen fram. Energifrågor, fossilekonomi och städernas mål för kolneutralitet tas upp i diskussionen. Dessutom funderar man på hur den europeiska ekonomin och penningpolitiken ser ut nu och i framtiden samt vilken roll de unga har i det föränderliga EU-beslutsfattandet.  

Fredagen den 26 augusti är temat Finland i Europa. Under dagen hålls ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium på toppnivå samt en EU-politisk statsministerutfrågning, där fyra partiledare diskuterar EU:s nuläge samt framtiden och den kommande regeringens Europapolitik. Under dagen funderar man över vilken Rysslandspolitik Finland behöver i framtiden. Även det Europeiska ungdomsåret syns i paneldebatten om könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter och delaktighet i Europa.   

Under fredagens öppna evenemang Speakers’ Corner i Hansakvarteret diskuteras energi och grön övergång, utrikes- och säkerhetspolitik samt en paneldiskussion om ungdomars mentala hälsa.  

Deltagandet är öppet för alla på den virtuella evenemangsplattformen och på publikevenemanget som ordnas vid Hansatorget

Europaforumets huvudsakliga evenemangsplatser är Radisson Blu Marina Palace, Åbo stadsteater, Hansatorget och forumets egen plattform för virtuella evenemang. På evenemangsplattformen visas alla forumets program som direktsändningar. Direktsändningarna har simultantolkning på finska-engelska-finska.  

Till dessa live-evenemang kan man skicka frågor och kommentarer via chatten på plattformen för virtuella evenemang samt på Twitter. Diskussionerna spelas in och det är möjligt att se dem senare på YouTube.  

Sikta in dig på Europas framtid och kom med på Europaforumet 24-26.8.2022!