Europaforumet har förbundit sig att ordna evenemanget enligt kriterierna för säkra evenemang

Europaforumet har tilldelats Check!-märket för säkra evenemang och forumet har lagts till på Tapahtumateollisuus ry:s lista över säkra evenemang. 

Checklistan innehåller en sammanställning av saker som ska beaktas i evenemangssäkerheten. Varje evenemangsarrangör ansvarar själv för att myndighetsföreskrifterna och -anvisningarna följs i sin egen verksamhet. Europaforumet har förbundit sig att följa dessa föreskrifter och anvisningar. 

Listan omfattar många olika delområden, bland annat hälsosäkerhet, säkerheten på evenemangsplatsen, allmänhetens säkerhet samt myndighetssamarbete och -tillstånd. 

I förteckningen över hälsosäkerhet ingår bland annat:

 1. Riskbedömning och hälsosäkerhetsplan
 2. Förebyggande av smittspridning bland allmänheten
 3. Rekommendation om användning av munskydd när myndighetsrekommendationen gäller
 4. Introduktion av personal, underleverantörer och artister 

Omständigheter som gäller säkerheten på evenemangsplatsen:

 1. En yrkeskunnig säkerhetsorganisation ansvarar för allmänhetens säkerhet
 2. Man har planerat hur allmänheten anländer, avlägsnar sig och rör sig
 3. Det finns tydliga säkerhetsanvisningar för allmänheten och deltagarna
 4. Det finns en yrkeskunnig säkerhetschef

Förteckningar gällande myndighetssamarbete och -tillstånd:

 1. Aktivt myndighetssamarbete i god tid på förhand
 2. Tillstånd av evenemangsplatsen eller markägaren
 3. Anmälan om offentlig tillställning

Alla ovan nämnda punkter i checklistan har beaktats i arrangemanget av Europaforumet för att säkerställa att deltagare och personalen kan delta säkert. Alla punkter i checklistan för säkra evenemang finns på webbplatsen för säkra evenemang på adressen: https://turvallisettapahtumat.fi/

Europaforumet följer aktivt myndighetskommunikationen och förbinder sig att följa gällande anvisningar

Säkerheten vid evenemanget säkerställs genom att man följer
Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta. Dessutom beaktas Åbo stads hälsovårdsmyndigheters rekommendationer och anvisningar samt regionförvaltningsverkets beslut om antalet personer vid offentliga tillställningar och förutsättningarna för tillställningarna och användningen av lokaler.

Europaforumet förbinder sig till principerna Clean & Safe Turku 

Europaforumet har också tilldelats Clean & Safe-märket. Det innebär att vi har åtagit oss att vidta ett antal åtgärder till stöd för hälsosäkerheten och vi kommer att göra allt vi kan för att deltagarna skall känna sig säkra på Europaforumet. Clean & Safe Turku är en del av en internationell verksamhetsmodell vars idé är att skydda både deltagarna och arrangörerna från coronaviruset samt synliggöra de åtgärder som vidtagits för hälsosäkerheten. Du känner ingen de kultur- och evenemangsaktörer som deltar med märket Clean & Safe.